Sjednica saborskih odbora

Sjednica saborskih odbora

1

 

Jedan od sudionika današnje tematske sjednice Odbora za vanjsku politiku, Odbora za europske poslove i Odbora za gospodarstvo je i dr. sc. Dominik Vuletić, član glavnog odbora SNAGA-e. Tema zajedničke sjednice saborskih odbora je Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između Kanade te Europske unije i njezinih država članica (CETA). 
CETA je prvi vanjskotrgovinski sporazum sklopljen između Europske unije i nekog drugog značajnog gospodarstva Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Sporazumom se, između ostaloga, potiče trgovina i jačaju gospodarski odnosi između EU-a i Kanade, stvaraju uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Pojednostavljuje se međusobno poslovanje, ukidaju carine, otvara se pristup ugovorima o javnoj nabavi i novim sektorima kanadskog tržišta usluga te se stvaraju povoljniji uvjeti za ulaganja i zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla.
CETA je potpisana 30. listopada 2016. u Bruxellesu, a Europski parlament je odobrio njezino sklapanje 15. veljače 2017. Privremena primjena CETA-e trebala bi započeti 1. ožujka 2017. i trajati do okončanja ratifikacije u nacionalnim parlamentima država članica EU-a, kada će i CETA stupiti na snagu.
Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između Kanade i EU-a predstavio je posebni izaslanik kanadskog premijera za CETA-u, Nj. E. Pierre Pettigrew.