Pravni pin-pong s milijardama kuna!!

Pravni pin-pong s milijardama kuna!!

·         Pravosudni pin-pong s milijardama kuna!
·         DORH po prijavi Udruge Franak, iako nadležan za postupanje, odlučio da neće prekršajno goniti banke na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju već to prepušta HNB-u koji već otprije ne želi voditi postupke protiv banaka
·         Sve ostaje na pojedinačnom angažmanu korisnika kredita i radu Udruge Franak
·         Nije li to sumrak pravne države?

 

Zagreb, 27. veljače 2017.

Udruga Franak primila je obavijest iz DORH-a o prijavi Udruge Franak po predmetu KR-DO-641/2016, po kojoj je DORH trebao protiv osam banaka pokrenuti prekršajne postupke zbog neugovaranja fiksnih dijelova kamatnih stopa, promjenjivih parametara i razdoblja promjena kamatnih stopa (dalje: kamatni parametri) s dužnicama u preko 100 000 kredita.

Prijavu je Udruga Franak podnijela još polovicom 2016., da bi tek nakon pola godine stigao odgovor koji predstavlja ništa drugo nego pilatsko pranje ruku. DORH objašnjava kako je, iako oni jesu nadležni za vođenje postupaka, za pokretanje prekršajnih postupaka na prekršajnim sudovima „nadležniji“ HNB, unatoč činjenici da je prijava DORH-u podnesena baš zbog toga što HNB odbija pokrenuti ikakve postupke protiv poslovnih banaka tvrdeći da banke imaju pravo same odrediti kamatne stope bez ikakvog ugovaranja s preko stotinu tisuća korisnika kredita.

Ta odluka dolazi netom nakon nedavnog otkrića kako netko, najvjerojatnije iz područja sudske vlasti, daje upute prekršajnim sudovima kako suditi u takvim prekršajnim postupcima, i to na način da iznosi neistine, ignorira zakonske odredbe i navodi suce na nezakonito postupanje. Sada i DORH odbija postupati u skladu sa svojim ovlastima i prebacuje lopticu na HNB, isati onaj HNB koji se već godinama afirmirao kao zaštitnik nezakonitog poslovanja hrvatskih banaka, počevši od dopuštanja kreditiranja s valutnom klauzulom u švicarskim francima, dopuštanja bankama da godinama samovoljno mijenjaju kamatne stope, dopuštanja bankama da od 1. siječnja 2014. ponovno u svim kreditima primjenjuju kamatne parametre koje su samovoljno odredile i o tome samo obavijestile svoje klijente pa sve do dopuštanja primjene tako određenih kamatnih stopa u konverziji CHF kredita.

Nakon nedvojbene i jasne pravomoćne presude u „slučaju Franak“ kojom je utvrđeno nepošteno postupanje banaka u sferi promjena kamatnih stopa, uslijed nepostupanja nadležnih institucija te uslijed notornog izvrtanja zakonskih odredaba od strane nepoznatog subjekta koji svoja stajališta predstavlja kao „stajališta ovoga suda“, situacija u području bankarskog poslovanja jest sljedeća:
1.       Banke i dalje primjenjuju nezakonit način određivanja kamatnih stopa u kreditima ugovorenim prije 1. siječnja 2013.
2.       Banke nisu vratile preplaćene kamate velikoj većini oštećenih dužnika, jer ih nitko na to ne prisiljava, a pojedinačne privatne tužbe i presude su kap u moru ukupnih dugovanja banaka prema svojim klijentima potrošačima.
3.       HNB podržava nezakonito manipuliranje kamatnim stopama već dulje od jednoga desetljeća.
4.       DORH ne želi prekršajno postupati protiv banaka i prebacuje lopticu na HNB koji se već davno izjasnio po tome pitanju.
5.       Vlast nakon svega još uvijek nije izmijenila zakone na način da se odredi metodologija za iznalaženje kamatnih parametara, pa banke i dalje manipuliraju kamatnim stopama i zbog toga razloga.
6.       Prekršajni sudovi, koji su najprije počeli donositi presude protiv banaka, dobili su neslužbene upute od nekoga da banke nisu krive i da ih ne treba kažnjavati, a Visoki prekršajni sud izrijekom u svojim odlukama traži da se utvrdi jesu li banke obavijestile dužnike prije 1. siječnja 2014. o kamatnim parametrima te smatra da u tome slučaju banke nisu bile dužne ugovarati kamatne parametre.
7.       Uzalud odluka Suda EU-a da banke smiju biti kažnjene.
8.       Uzalud odluka Ustavnoga suda da su prekršajne odredbe ustavne.

Stoga je odluka DORH-a kako je najbolje oprati ruke od svega poraz pravne države, teški udar na vladavinu prava i nažalost dokaz o moći bankarskoga sektora i njegovih lobističkih utjecaja na pravosudne subjekte u Republici Hrvatskoj.

Ponovno posao državnih tijela mora obavljati jedna udruga građana te, kada je u pitanju nezakonito poslovanje banaka, očito predstavljati zadnji štit pravnoga poretka u Republici Hrvatskoj. Zar je moguće da Udruga Franak jedina upozorava i traži zaustavljanje nezakonitog poslovanja banaka i prestanak manipulacija kamatnim stopama?

Ostaje nam nada da će Vrhovni sud primijeniti presude Suda Europske unije te promijeniti svoju reviziju u „slučaju Franak“, ostaje nam nada da će netko iz sudske vlasti smoći hrabrosti i prijaviti tko je, kada i na koji način prezentirao sucima prekršajnih sudova upute sukladno kojima banke treba osloboditi prekršajnih kazni.

Moramo spomenuti i primjer u susjednoj Srbiji gdje njihovo Javno tužilaštvo pomaže dužnicima kod sudskog utvrđivanja ništetnosti ugovora o kreditu s valutnom klauzulom CHF, dok naš DORH ne želi postupati protiv banaka zbog evidentnih prekršaja.

Umjesto da se državni proračun napuni milijardama prekršajnih kazni, umjesto da banke vrate neosnovano naplaćene kamate dužnicima, umjesto da zaustavimo nezakonite manipulacije kamatnim stopama koje traju već dulje od desetljeća, događa se to da se banke oslobađa od poreza, da im se porezna opterećenja na dobit smanjuju za 10% te da za to vrijeme Zagrebačka banka preko Unicredit grupe traži u Washingtonu od Republike Hrvatske navodno izgubljene investicije i to unatoč činjenici da Europska komisija jasno i javno daje do znanja da arbitraža u Washingtonu nije u skladu s EU pravom. I nikome ništa. Institucije Republike Hrvatske djeluju nažalost sporo, neadekvatno i neučinkovito te je u tome slučaju evidentna sva nemoć pravne države u odnosu na evidentne bankarske manipulacije kamatnim stopama.

Nije li to sumrak pravne države?

Udruga Franak
Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!