O OVRHAMA CIJELE PLAĆE I O ZAKONU ZA PREPLAĆENE KAMATE!

O OVRHAMA CIJELE PLAĆE I O ZAKONU ZA PREPLAĆENE KAMATE!

POGLEDAJTE I VIDEO!
Preuzmite snimku N1 televizije!

U ranim noćnim satima 19.10.17. u Hrvatskome saboru provedena je dvosatna rasprava o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, na temelju kojega bi se omogućilo vansudsko vraćanje preplaćenih kamata za preko 100.000 potrošača oštećenih nepoštenim i time nezakonitim poslovanjem 7 hrvatskih banaka, i to EURO, KUNSKIM I CHF dužnicima. Takvo određivanje redoslijeda rasprava jest demokratska farsa, jer je zakon koji se tiče preko 100.000 hrvatskih obitelji oštećenih nezakonitom naplatom kamata zaslužio jutarnji termin rasprave, koji je daleko bolje medijski praćen, posebice ako znamo da je taj prijedlog dobio podršku 78 zastupnica i zastupnika u Hrvatskome saboru.

O tome prijedlogu tražit ću pojedinačno izjašnjavanje zastupnika, pa neka građani vide tko zastupa njihove interese odnosno tko zastupa pravo i pravdu, a tko zastupa interese nepoštenih banaka čije je nepoštenje utvrđeno kolektivnom pravomoćnom sudskom presudom.

Ustavni sud je odlukom U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. ukinuo članak 26. stavak 3. u Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 6/13), pa su se u medijima pojavile informacije kako zbog toga vjerovnik ubuduće svakome ovršeniku koji je potpisao prije 17. lipnja 2008. izjavu kojom daje suglasnost na ovrhu cijele plaće, ima pravo ovršiti cijelu plaću.

Tvrdim sljedeće:
1. Zadnjim izmjenama Ovršnoga zakona (Narodne novine 73/17) člankom 21. propisano je ograničenje ovrhe primanja na 3/4 neto plaće maksimalno 2/3 prosječne neto plaće.
2. Člankom 44. stavkom 2. podstavkom 2. tih izmjena propisano je da će se članak 21. primjenjivati na sve ovršne postupke u tijeku bez obzira na to kada su pokrenuti i po kojem bi se zakonu trebali dovršiti.
3. Budući da se članak 21. koji govori o ograničenju ovrhe na primanjima primjenjuje na sve ovršne postupke, bez obzira kada su pokrenuti, to znači da odnosna odluka Ustavnoga suda više nije uopće bitna, jer ona stavlja izvan snage dio pravilnika, dok su ograničenja ovrhe primanja propisana Ovršnim zakonom, pa se kod ovrhe primanja morajuprimijeniti izmjene Ovršnog zakona kojima se ovrha primanja ograničava.

Zatražio sam od ministra pravosuđa telefonski i e-mailom da priopćenjem Ministarstva pravosuđa odagna bilo kakve nedoumice u vezi s novonastalim dvojbama.

Ukoliko ministar Bošnjaković smatra da zakon nije jasan, onda je potrebno hitno poduzeti konkretne mjere da se spriječe ovrhe cijelih primanja za ovršenike koji su potpisivali izjave o suglasnosti ovrhe prije 17. lipnja 2008., a po potrebi izvršiti i novu hitnu intervenciju u Ovršni zakon, jer bi ovrha cijelih plaća predstavljala tešku diskriminaciju ljudi koji su ionako u jako teškim životnim situacijama zbog ovrha koje im jašu za vratom.

Goran Aleksić

Preuzmite pdf izjave za medije ovdje!

Leave a Reply