? PONOVO JE DOSUĐEN NIŠTETAN CHF UGOVOR NA OPĆINSKOM SUDU U ZAGREBU! Prvostupanjskom presu

? PONOVO JE DOSUĐEN NIŠTETAN CHF UGOVOR NA OPĆINSKOM SUDU U ZAGREBU! Prvostupanjskom presu

Prvostupanjskom presudom od 29. listopada 2020. Općinski sud u Zagrebu dosudio je još jedan ništetan CHF ugovor za kredit u iznosu 139.000 CHF odnosno 680.000 kuna. Radi se o kreditu koji nije konvertiran.
Tužiteljicu Vanju Ćirić iz Zagreba, zastupala je dobro poznata odvjetnica Patricia Đurić koja je najpoznatija po tome da je probila led za pravni interes u konvertiranim kreditima revizijom Rev-2868/18.
Presudu je ponovno donijela sutkinja Jesenka Jurić Šojat čija je presuda za ništetnost dvaju CHF ugovora nedavno pravomoćno potvrđena na Županijskom sudu u Varaždinu, Stalnoj službi u Koprivnici, pa vjerujemo da će i ova presuda biti iz istih razloga potvrđena pravomoćnom.
Razlozi utvrđenja ništetnosti ugovora vrlo su slični pravomoćnoj presudi, i oni ukratko glase:
1. Ništetan je glavni predmet ugovora, a to je valuta kredita CHF.
2. Ništetna je cijena kredita, a to je kamatna stopa koja se mijenjala samovoljnom odlukom banke.
3. Ugovor je sagledan kao cjelina te su ta dva bitna sastojka ugovora u kombinaciji sa anuitetnom otplatom kredita uzrokovala znatnu neravnotežu prava i obveza, sve na štetu tužitelja.
Ono što je jako značajno jest to što je u ovom predmetu ponovno primijenjeno pravo Europske unije i praksa Suda EU poglavito iz predmeta C-118/17, Dunai, gdje je Sud unije izričito i nedvojbeno naveo kako ugovori s ništetnom valutom kao glavnim predmetom tih ugovora po mišljenju Suda EU svakako JESU ništetni i ne mogu opstati na snazi. Sud unije posebno ističe interes potrošača te navodi kako se kod nepoštenosti glavnog predmeta ugovora on može održati na snazi smo ako je potrošaču u interesu da ugovor ne bude u cijelosti ništetan.
U hrvatskome slučaju franak svim potrošačima koji su redovno otplaćivali kredite apsolutno odgovara utvrđenje ništetnosti kompletnih ugovora pogotovo ukoliko su im otkazani ugovori o kreditima i zbog toga im se provodi ovrha.
Konkretnom presudom nije traženo vraćanje svega što je banka primila od tužitelja, nego će se to tražiti novom tužbom tek po pravomoćnosti presude.
Polako i sigurno idemo prema konačnom cilju, prema ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF, jer to je jedino ispravno rješenje, utemeljeno na pravu, i to kako na pravu EU-a, tako i na hrvatskom pravu!
Ne zaboravimo i to, ako je ništetan CHF temeljni ugovor, ništetan je i aneks kojim je provedena konverzija CHF u EURO!

Leave a Reply