NIŠTETAN JE KONVERTIRANI CHF UGOVOR O KREDITU! PRESUDIO ŽUPANIJSKI SUD U HEROJSKOM VUKOVARU!

NIŠTETAN JE KONVERTIRANI CHF UGOVOR O KREDITU! PRESUDIO ŽUPANIJSKI SUD U HEROJSKOM VUKOVARU!

Zagreb, 31. svibnja 2021.
Županijski sud u Vukovaru dosudio je 2. ožujka 2021. pravomoćno ništetnost CHF ugovora presudom Gž-415/19. Tom presudom preinačio je presudu Općinskog suda u Osijeku koja je glasila samo na ništetnost ugovornih odredaba.
Najprije je osječki Općinski sud odbio suditi ništetnost ugovora, i sudio je samo ništetnost ugovornih odredaba o kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli vezano za kamatnu stopu. No, po žalbi tužitelja, Županijski sud u Vukovaru preinačio je presudu i sudio je ništetnost CHF ugovora, i to ugovora u kojemu je tijekom 2016. na temelju zakona izvršena konverzija CHF-a u EURO.
Presudu je donijelo sudačko vijeće u sastavu predsjednik vijeća sudac Željko Marin, sutkinja izvjestiteljica Vesna Vrkić Perak i član vijeća sudac Krešimir Biljan.
Tužitelja je zastupao odvjetnički ured Glavaš & Šutalo iz Vinkovaca.
Temeljna utvrđenja iz presude vukovarskog suda su sljedeća:
1. Pravilan je zaključak prvoga stupnja da su ništetni valutna klauzula CHF i promjenjiva kamatna stopa.
2. Pogrešan je zaključak prvoga stupnja da ugovor nije ništetan.
3. Prema odredbama članaka 1021. i 1022. Zakona o obveznim odnosima bitni sastojci ugovora o kreditu su novčani iznos, vrijeme i način vraćanja te iznos ugovorenih kamata koje čine cijenu kredita.
4. Odredbe o švicarskom franku i promjenjivoj kamatnoj stopi bitni su sastojci ugovora, koji su ništetni.
5. Ugovor s ništetnim bitnim sastojcima ne može opstati.
6. Sud EU potvrdio je presudama C-118/17 i C-260/18 da ugovor s ništetnom valutom kredita ne može opstati.
7. U skladu sa svime navedenim, valjalo je preinačiti presudu prvoga stupnja, i suditi ništetnost ugovora.
Tužitelj nije odmah zatražio isplatu, jer je time izbjegao potencijalno visoke sudske troškove u slučaju odbijanja ništetnosti ugovora, nego će isplatu zatražiti novom tužbom. Addiko banka će morati tužitelju na temelju te nove tužbe i nove presude vratiti sve uplaćene iznose zajedno sa zateznim kamatama, i pritom će imati pravo prebiti taj ukupni iznos s iznosom realiziranog kredita.
Pozivamo Vrhovni sud RH da hitno i neodgodivo riješi revizije u kojima se odlučuje o ništetnosti CHF ugovora. Nije moguće suditi drugačije, nego potvrditi stajališta Suda EU, i potvrditi da se u Republici Hrvatskoj primjenjuju odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima.
Sve argumente za ništetnost ugovora izložili smo i mi više puta u svojim javnim istupanjima, a naši argumenti temelje se isključivo na Zakonu o obveznim odnosima i na presudama Suda EU. Svi ti argumenti dvaput su već potvrđeni pravomoćnim presudama, i to presudom Gž-115/20 Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici te najnovijom presudom Gž-415/19 Županijskog suda u Vukovaru.
Razloga za odgađanje odluke nema!
Sve potencijalne tužitelje pozivamo da se jave za savjet Udruzi Franak na mail adresu:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply