GRAĐANSKI ODJEL ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU DONIO JE U RUJNU VAŽNO PRAVNO SHVAĆANJE KOJE GLASI: „POTROŠAČI NAKON KONVERZIJE IMAJU PRAVO NA OBEŠTEĆENJE!“

GRAĐANSKI ODJEL ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU DONIO JE U RUJNU VAŽNO PRAVNO SHVAĆANJE KOJE GLASI: „POTROŠAČI NAKON KONVERZIJE IMAJU PRAVO NA OBEŠTEĆENJE!“

Zagreb, 11. listopada 2021.
S velikom radošću možemo izvijestiti javnost da je Županijski sud u Zadru, i to prije odluke Suda EU po predmetu C-567/20, 10. rujna 2021. donio pravno shvaćanje Građanskog odjela Su-7/2021-14 koje ukratko glasi:
„Potrošač ima pravo na restituciju nakon konverzije CHF kredita!“
To znači da se od svih sudaca i sudačkih vijeća na Županijskom sudu u Zadru očekuje da će donositi SVE PRAVOMOĆNE presude iz predmeta s konvertiranim CHF kreditima isključivo u korist potrošača!
Osim toga, sve je više vijeća i sudaca županijskih sudova koji donose odluke u korist potrošača koji su konvertirali CHF kredite u EURO, i koji ne čekaju pravorijek Suda EU.
Time suci šalju jasnu poruku svim bankarskim plaćenicima koji piskaraju razne šarlatanske članke u korist banaka lopova, koja nedvojbeno glasi:
„Potrošači koji su konvertirali CHF kredite u EURO kredite imaju pravni interes za tužbe, i imaju pravo na obeštećenje koje im u konverziji nije isplaćeno, niti je to zakonom bilo predviđeno ili propisano!“
Osim o pravnom shvaćanju, možemo izvijestiti još o dvije pravomoćne presude i jednom važnom rješenju iz rujna ove godine.
Počnimo od najsvježije presude. Sudačko vijeće Županijskog suda u Zadru u sastavu Marin Grbić, Katia Hrabrov i Sanja Dujmović, 28. rujna 2021. presudom Gž-1297/20 potvrdilo je pravomoćnost presude Općinskog suda u Sisku kojom je suđeno 75.000 kuna preplaćenih anuiteta i još 3.000 kuna razlike konvertirane glavnice i preostale glavnice u skladu s kolektivnom presudom odnosno ukupno sa zateznim kamatama oko 160.000 kuna za konvertirani kredit OTP banke u iznosu 250.000 kuna (55.000 CHF). Opunomoćena zastupnica tužitelja bila je sisačka odvjetnica Sandra Panjković.
Sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici, Vitomir Boić, 13. rujna 2021. presudom Gž-906/2021 potvrdio je pravomoćnost presude Općinskog suda u Bjelovaru (Stalna služba Križevci) kojom je tužiteljici za konvertirani CHF kredit dosudio 74.000 kuna preplaćenih anuiteta, što će sa zateznim kamatama biti oko 150.000 kuna za kredit OTP banke realiziran u iznosu 240.000 kuna (52.000 CHF). Opunomoćeni zastupnik tužiteljice bio je koprivnički odvjetnik Krunoslav Vuljak.
I zaključno, sudac Županijskog suda u Zadru, Marin Grbić, 16. rujna 2021. rješenjem Gž-1191/20 ukinuo je odbijajuću presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u predmetu iz konvertiranog kredita Zagrebačke banke u kojemu je tužitelja zastupala ogulinska odvjetnica Nada Magdić. To znači da se postupak mora ponoviti na prvom stupnju, jer je sutkinja Blaženka Butigan Matić s OGS-a Zagreb pogriješila te je presudila suprotno pravu EU, ali i suprotno hrvatskome pravu, kada je odbila tužbu iz konvertiranog kredita, potpuno pogrešno tumačeći da je time izvršeno obeštećenje na temelju ništetnih ugovornih odredaba iz temeljnog ugovora.
Te dvije presude i rješenje sadrže sljedeća obrazloženja:
1. Prema pravnom shvaćanju Građanskog odjela Županijskog suda u Zadru od 10. rujna 2021., Su-7/7021-14, potrošač ima pravo na restituciju nakon izvršene konverzije.
2. Prihvatom konverzije potrošači nisu izgubili pravni interes za utvrđivanje ništetnosti ugovora odnosno djelomične ništetnosti ugovora, kao niti za utvrđivanje zahtjeva za isplatu na temelju ništetnosti.
3. Potpisivanjem Dodatka ugovora krediti su svedeni na slične kredite s valutnom klauzulom euro, ali pritom nisu izvršene restitucije na temelju ništetnih odredaba o valuti CHF i ništetnoj kamati iz temeljnih CHF ugovora koji su na snazi i nakon konverzije u dijelovima koji nisu izmijenjeni.
4. Ništetni ugovori ne postaju valjani naknadnom konvalidacijom ništetnih odredaba.
5. Odluke su utemeljene na shvaćanjima Suda EU iz presude C-118/17, kojom je nedvojbeno utvrđeno da potrošač koji je konvertirao kredit na temelju zakonskih odredaba i dalje ima pravo potraživati ono što je banka nepripadno stekla, ako mu to konverzijom nije vraćeno te na presudi Suda EU C-19/20 kojom je nedvojbeno utvrđeno da potrošač ne bi imao pravo na restituciju samo ukoliko bi dao informirani pristanak na to da se konverzijom odriče obeštećenja, a to se u hrvatskim konverzijama nikada nije dogodilo, niti je bilo zakonom dopušteno tražiti od potrošača bilo kakva odricanja.
6. Rješenjem iz oglednog postupka Vrhovni sud je utvrdio da i dalje potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravni interes utvrđivati ništetnost iz temeljnog ugovora kako bi utvrdili kondemnatorne zahtjeve za isplatu na temelju te ništetnosti.
7. Zastare potraživanja nema, i to na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda od 30.1.2020. te zastara potraživanja počinje teći pravomoćnošću svake pojedine privatne presude kojom je utvrđena ništetnost i iznosi za restituciju.
Unatoč svim pozitivnim vijestima, napominjemo da pravno shvaćanje o pravu na obeštećenje kakvo je donio Građanski odjel Županijskog suda u Zadru još uvijek ne postoji i na Vrhovnom sudu RH. Vrhovni sud zasad ima pravno shvaćanje kojim je utvrđen pravni interes za tužbe s deklaracijama ništetnosti, ali nije još uvijek nedvojbeno utvrđeno i pravo potrošača na obeštećenje nakon konverzije. Vrhovni sud RH vrlo vjerojatno neće takvo pravno shvaćanje donijeti prije nego što se završi sudski postupak na Sudu EU po predmetu C-567/20, a nakon toga će i najviši sud konačno morati odlučiti da potrošači koji su konvertirali CHF kredite na temelju zakona IMAJU pravo na obeštećenje, jer konverzijom NISU obeštećeni.
Čestitamo svim rujanskim sudskim pobjednicima i njihovim odvjetnicima, a posebice čestitamo sucima u Zadru i Velikoj Gorici na dosljednom tumačenju prava EU koje nepresušno izvire iz presuda Suda EU!

 

Leave a Reply