NOVA PRAVOMOĆNA ODGODA NOVČANE OVRHE NA ŽUPANIJSKOM SUDU U ZAGREBU! PRAVO EU NEZADRŽIVO PRODIRE U HRVATSKU SUDSKU PRAKSU!

NOVA PRAVOMOĆNA ODGODA NOVČANE OVRHE NA ŽUPANIJSKOM SUDU U ZAGREBU! PRAVO EU NEZADRŽIVO PRODIRE U HRVATSKU SUDSKU PRAKSU!

Zagreb, 28. listopada 2021.
Na sudovima se potvrđuju riječi novoga predsjednika Vrhovnog suda RH. Prisjetimo se, predsjednik VSRH Radovan Dobronić nekoliko puta je naglasio da je svaki sud u Hrvatskoj dužan po službenoj dužnosti ukinuti ili u najmanju ruku odgoditi ovrhu, bilo nekretnine, bilo novčanu ovrhu, ako se ovrha temelji na ugovoru o kreditu s nepoštenim ugovornim odredbama. Zasad nemamo sudsku praksu gdje bi to sud učinio po službenoj dužnosti, ali zato imamo već vrlo značajnu sudsku praksu gdje to sudovi čine na temelju žalbi ovršenika.
Tako je i Županijski sud u Zagrebu 19. listopada 2021. rješenjem GŽ Ovr-1923/19 odgodio novčanu ovrhu odnosno izdavanje platnog naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava kojim je Addiko banka htjela ovršiti ovršenika Marka Dugandžića.
Ovršenik je podigao tužbu protiv Addiko banke sa zahtjevom za utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF te je na temelju te tužbe zatražio ukidanje ili odgodu ovrhe, a sve je to utemeljeno i na presudi Suda EU C-407/18, Kuhar.
Sutkinja Ana Gradišek preinačila je loše rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu koji je dopustio ovrhu, odgodila je ovrhu dok traje sudski postupak protiv banke, i sve to obrazložila je na sljedeći način:
1. Odredbom članka 65. stavka 1. Ovršnog zakona moguće je odgoditi ovrhu na prijedlog ovršenika, ako ovršenik dokaže da bi ovrhom nastupila po njega nenadoknadiva šteta.
2. Kolektivnom presudom utvrđeno je da su ništetne valutna klauzula CHF i promjenjiva kamatna stopa u kreditima ugovorenim s Addiko bankom, a upravo ugovor s Markom Dugandžićem na temelju kojega se tražilo pokretanje ovrhe jedan je od takvih ugovora.
3. Presudom Suda EU C-407/18, Kuhar, utvrđeno je da nacionalni sud ima obvezu bilo na zahtjev ovršenika, bilo po službenoj dužnosti, utvrditi sadrži li ugovor na temelju kojeg se provodi ovrha nepoštene odredbe te u skladu s Direktivom 93/13 ovrhu odgoditi ako takve odredbe postoje u ugovoru.
4. Ovršenik je dokazao da je njegov ugovor upravo ugovor s nepoštenim ugovornim odredbama, pokrenuo je postupak protiv banke za utvrđenje ništetnosti tih odredaba, i u skladu s time ovrha nije dopuštena i odgađa se sve dok traje sudski postupak za utvrđenje ništetnosti.
Marka Dugandžića u postupku za utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba zastupa odvjetnik Josip Štefičić.
Važno je napomenuti da je Dugandžić već prije 26.1.2021. dobio na temelju iste tužbe protiv banke odgodu ovrhe nekretnine na Županijskom sudu u Varaždinu, po rješenju sutkinje Amalije Švegović, Gž Ovr 7/21. Time je ovršenik u potpunosti zaštićen od svih oblika ovrhe sve dok se ne završi njegov sudski postupak protiv Addiko banke u kojemu utvrđuje ništetnost ugovornih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF.
Raduje nas činjenica da postoji već brojno značajna pravomoćna sudska praksa s odgodama ovrha nekretnina na velikim županijskim sudovima u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku, a sada imamo već i pravomoćne odgode novčanih ovrha na sudovima u Zagrebu i Dubrovniku.
Nažalost, postoje i drugačija rješenja, pa je stoga dužnost Vrhovnog suda RH da svu tu neujednačenu sudsku praksu ujednači.
Osim utvrđenja pravnog shvaćanja o ništetnosti ugovora, svakako je izuzetno važno spriječiti bilo kakve ovrhe prije nego što se završe sudski postupci koje ovršenici vode protiv banaka, protiv agencija cesionara, a ponekad i protiv osiguravajućih društava koji su subrogacijama preuzeli naplatu dugova.
Enormna pljačka koju su banke provele nad građanima i poduzećima u Republici Hrvatskoj, koja se procjenjuje na oko 30 milijardi kuna, mora biti sanirana vraćanjem opljačkanog novca građanima i poduzećima.
Pozivamo sve oštećenike da se jave za savjet kako podići tužbu, i kako se zaštititi od ovrhe iz kredita, na mail adresu:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply