SUD EU NIJE ODLUČIO O NAŠIM PRAVIMA NAKON KONVERZIJE…

SUD EU NIJE ODLUČIO O NAŠIM PRAVIMA NAKON KONVERZIJE…

Nažalost, ono što nismo očekivali, ipak se dogodilo. Sud EU nije se proglasio nenadležnim za predmet C-567/20, ali svejedno nije odgovorio na postavljena pitanja.
To znači da se odluka o pravu na obeštećenje svih potrošača s konvertiranim kreditima seli na Vrhovni sud RH.
Mi obeštećeni nismo, i VSRH mora donijeti jedinu pravilnu odluku, a to je da vještačenjem na sudovima moraju biti utvrđena naša prava, jer pravnim mačem bez matematičkih izračuna nije moguće presjeći i utvrditi je li konverzijom postignuta ravnoteža prava i obveza između potrošača i banaka.
Potpuno je jasno da konverzijom nismo obeštećeni, ali o tome sada mora odlučiti VSRH!
Gledajte sutra 6.5.22. na Facebook stranici Udruge Franak presicu o svemu točno u podne!

Leave a Reply