POLJSKA JE PRVA ZEMLJA UNIJE ČIJI JE VRHOVNI SUD POTVRDIO NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

POLJSKA JE PRVA ZEMLJA UNIJE ČIJI JE VRHOVNI SUD POTVRDIO NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

  • AKO JE UGOVOR NIŠTETAN, NE VRIJEDI NITI NAKNADNA KONVERZIJA!

Zagreb, 1. lipnja 2022.

Saznajemo iz poljskih medija da je poljski Vrhovni sud utvrdio u jednom predmetu koji se odnosi na kredit u švicarskim francima sljedeće:

1. Da je ugovor s ništetnom valutnom klauzulom koja je glavni predmet ugovora ništetan u cijelosti.

2. Da se nikakvim naknadnim izmjenama propisa ništetan ugovor ne može ozdraviti.

Najprije je na prvom stupnju tužitelj koji je tražio zabranu ovrhe pozivanjem na ništetnost CHF ugovora izgubio, da bi na žalbenom sudu prvostupanjska presuda bila preinačena te ovrha zabranjena s obrazloženjem da je ugovor ništetan i da se ne može ozdraviti kasnijim zakonskim izmjenama.

Banka je uložila reviziju na Vrhovnom sudu, ističući da ništetnost valutne klauzule nije ozbiljan nedostatak. Revizijom je traženo i utvrđenje da je ugovor o kreditu kontinuiranog karaktera, pa se na njega primjenjuju sve naknadne odredbe propisa koji kasnije stupe na snagu.

Vrhovni sud se nije složio s argumentima tužene banke, potvrdio je žalbenu presudu kojom je utvrđena ništetnost ugovora, potvrdio je ukinuće rješenja o ovrsi te je u konačnici odbio reviziju banke.

U svom obrazloženju, Vrhovni sud je naveo da ugovor o kreditu treba ocijeniti u smislu funkcioniranja ništetnih klauzula na dan njegova sklapanja. U slučaju ugovora denominiranih u stranoj valuti, pravila koja su navedena u ugovoru dovela su do njegove apsolutne ništetnosti, na što je drugostupanjski sud s pravom ukazao. Drugim riječima, ako se ništetne ugovorne odredbe odnose na određivanje tečaja, predmet ugovora se ne može točno odrediti i samim tim je cijeli ugovor nevažeći. Takav ništetan ugovor nije moguće ozdraviti odnosno konvalidirati nikakvim kasnijim izmjenama propisa.

Citiramo suca poljskog Vrhovnog suda, Marcina Krajewskog:

„Ako je ugovor o kreditu nevažeći odnosno pravni posao ne postoji od početka, ne mogu se primijeniti odredbe koje su stupile na snagu nakon sklapanja ništetnog ugovora. Iz nevaljanog pravnog akta ne mogu nastati nikakve pravne posljedice.“

Ako to prevedemo na hrvatski slučaj franak, zaključujemo sljedeće:

1. Ugovor o kreditu s ništetnom valutnom klauzulom CHF, ali u Hrvatskoj i s ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, ništetan je u cijelosti.

2. Zakonom o konverziji nije ukinuta ništetnost temeljnog ugovora, i svaki potrošač ima pravo pozvati se na ništetnost temeljnog ugovora i ništetnost aneksa iz konverzije, dok je u tome slučaju svaki sud obvezan utvrditi ništetnost kako temeljnog ugovora, tako i aneksa ugovora.

Doduše, nešto slično već je utvrđeno i u odlukama Vrhovnog suda RH po revizijama Rev-2868/18 i Rev-18/18, ali još uvijek to nije i konkretizirano na način da to bude potpuno jasno za sve takve slučajeve.

Nije moguće da hrvatski Vrhovni sud može suditi drugačije od poljskog Vrhovnog suda, budući da imamo gotovo identične obvezno-pravne propise, kao i propise o zaštiti potrošača.
Budući da je revizija na temelju koje se na Vrhovnom sudu rješava ništetnost CHF ugovora već potpuno spremna za odluku, očekujemo da Vrhovni sud uskoro i bez odlaganja konačno razriješi pitanje ništetnosti CHF ugovora u Hrvatskoj!

Gospodo suci Vrhovnog suda, želimo vam uspješan rad na rješavanju preostalih krucijalnih pravnih pitanja u slučaju franak!

Poljski članak koji citiramo možete pročitati na linku:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8427823,kredyty-frankowe-uniewaznienie-nowe-przepisy-sn.html?fbclid=IwAR2C6xEbrn8TMEDzMKZtCtvkRGFs74PGSBHd28EQM2IwtyqM35xB2TeZD2s

Leave a Reply