DOPUŠTENA JE REVIZIJA ZBOG POGREŠNOG TUMAČENJA ZASTARE POTRAŽIVANJA IZ PRESUDE VARAŽDINSKE SUTKINJE SANJE BAĐUN!

DOPUŠTENA JE REVIZIJA ZBOG POGREŠNOG TUMAČENJA ZASTARE POTRAŽIVANJA IZ PRESUDE VARAŽDINSKE SUTKINJE SANJE BAĐUN!

  1. kolovoza 2022.

Vrhovni sud RH dopustio je 14. lipnja 2022. reviziju u svojoj odluci Revd-973/2022, i tom revizijom odgovorit će se na sljedeće pitanje:

“Koliko iznosi i od kada teče zastarni rok restitucijskog zahtjeva kod utvrđenja nepoštenim i ništetnim odredbe o kamatnoj stopi koja je promjenjiva odlukom banke u ugovorima o kreditima u kojima je obveza po kreditu ugovorena u kunama, odnosno valutama koje su različite od valute švicarski franak?“

Potpuno jednako pitanje postavljeno je i u reviziji Rev-425/2022 na temelju pogrešne primjene prava u presudi bjelovarskog županijskog suda Gž-486/2019, a ta revizija već je spremna za odlučivanje, jer je kompletna procedura na temelju Zakona o parničnom postupku riješena, i samo preostaje vijeću Vrhovnog suda da donese potrebnu odluku.

Prisjetimo se, vezano za predmet Revd-973/2022 Udruga Franak pisala je predstavku Vrhovnom sudu i Županijskom sudu u Varaždinu povodom pogrešnog tumačenja zastare potraživanja sutkinje Sanje Bađun na Županijskom sudu u Varaždinu. Naime, ona je ustvrdila u svojoj presudi Gž-97/21 da su u zastari sva potraživanja EURO preplaćenih kamata unazad 5 godina od dana podnošenja tužbe 30. travnja 2019. te je ukinula gotovo 95% presuđenih iznosa koje je prethodno na prvom stupnju u Zagrebu pravilno dosudila sutkinja Biserka Pavković Fućak, koja je pravilno utvrdila da zastare potraživanja nema.

U našoj predstavci pozvali smo se na pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH Su-IV-47/2020-2 od 30. siječnja 2020.

Zbog pogrešnog pravnog tumačenja zastare potraživanja sutkinje Sanje Bađun, odvjetnik Nenad Horvat podnio je zahtjev za reviziju, i taj zahtjev je odobren na Vrhovnom sudu RH sa sljedećim obrazloženjem:

„Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku, revizijski sud je ocijenio da je pravno pitanje naznačeno u prijedlogu za dopuštenje revizije, a navedeno u izreci ovog rješenja, važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, jer je riječ o pitanju glede kojeg pobijana odluka odstupa od pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske iznesenog na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Su-IV-47/2020- 2 od 30. siječnja 2020.“

Iz postavljenog pitanja i obrazloženja za dopuštenje revizije potpuno je nedvojbeno i jasno da će neutemeljena presuda sutkinje Sanje Bađun sa Županijskog suda u Varaždinu, ali isto tako i bjelovarska presuda iz drugog sličnog predmeta, biti preinačena u skladu s pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH koje glasi:

„1. Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno u slučaju zahtjeva iz članka 323. stavak 1. ZOO/05 (članak 104. stavak 1. ZOO/91) kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.“

No, temeljni problem osim pogrešnog shvaćanja prava na visokim sudovima u Varaždinu i Bjelovaru jest taj da tužitelji moraju dugo čekati na svoje pravo i na pravdu, da su u međuvremenu morali platiti sve svoje sudske troškove, i da je očigledno kako neki suci nemaju nikakav osjećaj odgovornosti za „običnog“ čovjeka kojeg je banka opljačkala primjenom nepoštenih ugovornih odredaba, dok su istodobno osim te pljačke opljačkani tužitelji morali neopravdano još platiti i sve sudske troškove po pravomoćnim presudama te će na pravo i pravdu čekati još nepoznati tijek vremena.

Apeliramo na suce Vrhovnog suda RH da po preuzetoj reviziji i preuzetom odgovoru na reviziju iz predmeta Revd-973/2022 te po već kompletno odrađenoj proceduri iz revizije Rev-425/2022 po hitnom postupku riješe odnosne predmete, jer su tužitelji na sudu još od travnja 2019. odnosno od ožujka 2018., i platili su neopravdano dosad puno sudskih troškova, zbog čega pravda mora biti jako ubrzana.

Slično se događa s predmetima vezano za zakonske konverzije CHF kredita, gdje potrošači čekaju na pravdu već pune 4 godine, za koje smo dobili obećanje predsjednika Građanskog odjela VSRH Damira Kontreca da će ti predmeti biti riješeni do kraja ove godine te da će baš ovih dana sačiniti dinamiku rješavanja problema.

Naše sudstvo je presporo, i krajnje je vrijeme da se pokrene iz vječne učmalosti!

Leave a Reply