PRENOSIMO OBJAVU UDRUGE FRANAK! FRANKERI JOŠ JEDNOM SPREMNI NA OTPOR!

PRENOSIMO OBJAVU UDRUGE FRANAK! FRANKERI JOŠ JEDNOM SPREMNI NA OTPOR!

Čitamo danas u Večernjem listu članak koji potpisuje Marinko Jurasić da jedan sudac Vrhovnog suda za tjedan dana odlazi u mirovinu što znači da će potreban broj glasova za donošenje pravnog shvaćanja biti 11 sudaca Građanskog odjela.

Iako se na prvu loptu čini kao zanimljiva informacija, nas ipak žalosti što se donošenje odluka na Vrhovnom sudu svodi na to čiji “tabor” broji više sudaca.
Udruga Franak smatra da nakon skoro punih 10 godina sudovanja, od kolektivne tužbe do tisuća privatnih tužbi, nema više pravnih dilema u vezi s potrošačkim pravima koja nedvojbeno proizlaze iz hrvatskog i europskog prava te su utvrđena brojnim presudama domaćih sudova i EU suda.

Jedina matematika kojom se trebaju baviti suci je ona koja se tiče matematičkog izračuna obeštećenja u vještačenjima naših predmeta na sudovima, kako bi se točno utvrdili iznosi koje banke moraju vratiti oštećenim potrošačima.

Mi ne želimo ulaziti u stručnost, nepristranost i neovisnost sudaca koji odlučuju o našim predmetima (često i o našim sudbinama), no sve ih pozivamo da se prilikom obavljanja svog poziva pridržavaju odredbi Kodeksa sudačke etike te da ne zanemare kako svako odugovlačenje donošenja odluke ide na štetu prava potrošača koji su suočeni sa zastarnim rokom u lipnju ove godine.
Također bismo htjeli istaknuti da smatramo neprihvatljivim stav pojedinih sudaca koji nisu glasali na prošloj sjednici u prosincu, jer je nespojivo sa sudačkom dužnošću ostati suzdržan kad je osnovna dužnost sudaca – suditi, i to na temelju primjenjivih zakonskih propisa, uključujući europsko pravo.

Zbog svega navedenog, smatramo da je došlo vrijeme još jednom podići svoj glas i upozoriti cjelokupnu javnost na nepravdu koja za nas predugo traje i koja prijeti da zapečati naše sudbine uslijed neistinitih medijskih spinova banaka i neodlučnosti sudaca da postupe u skladu sa svojom profesijom.

Pozivamo sve vas koji ne pristajete na epilog slučaja Franak kako su ga zamislili bankari i bankarski pomagači da nam se pridružite 01.04.2023.g. u Zagrebu na Zrinjevcu te da pokažete otpor prema svima koji nas žele onemogućiti u ostvarivanju naših zakonom zajamčenih prava.

Vrijeme je za Pravdu! Vrijeme je za Odluke! Vrijeme je za Otpor!

Vidimo se u Zagrebu!

Udruga Franak!

Leave a Reply