Prenosimo priopćenje Udruge Franak POSLALI SMO SVIM SUCIMA GRAĐANSKOG ODJELA VRHOVNOG SUDA SLUŽBENE PRIJEVODE PRESUDA POLJSKOGA VRHOVNOG SUDA ZA NIŠTETNOST KONVERTIRANIH CHF UGOVORA!

Prenosimo priopćenje Udruge Franak POSLALI SMO SVIM SUCIMA GRAĐANSKOG ODJELA VRHOVNOG SUDA SLUŽBENE PRIJEVODE PRESUDA POLJSKOGA VRHOVNOG SUDA ZA NIŠTETNOST KONVERTIRANIH CHF UGOVORA!

U POLJSKOJ, MAĐARSKOJ I SLOVENIJI UJEDNAČENA JE SUDSKA PRAKSA – UGOVORI S NIŠTETNOM
VALUTNOM KLAUZULOM NIŠTETNI SU U CIJELOSTI!

Zagreb, 12. svibnja 2023.

Poslali smo predsjedniku Vrhovnog suda RH i svim sucima Građanskog odjela VSRH dvije službeno prevedene
presude poljskog Vrhovnog suda, a tim presudama utvrđena je ništetnost konvertiranih ugovora s ništetnom
valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom. Poljski Vrhovni sud ujednačio je
sudsku praksu po tomu pitanju, i već je donio stotinjak takvih presuda. Jednako tako sudsku praksu je
ujednačio Vrhovni sud u Mađarskoj također za konvertirane kredite te Vrhovni sud u Sloveniji za kredite koji
nisu konvertirani.

Budući da naš Vrhovni sud već dvije godine vijeća o pitanju ništetnosti cijelih ugovora s ništetnim glavnim
predmetom (valutnom klauzulom CHF) i ništetnom cijenom (promjenjivom kamatnom stopom), kako bismo
pomogli našim sucima u njihovu radu dali smo na prijevod sudskom tumaču dvije presude Vrhovnog suda u
Poljskoj, po istom pitanju, i to za konvertirane kredite.

Te presude objavili smo na našoj web stranici na sljedećim linkovima:

https://udrugafranak.hr/wp-content/uploads/2023/05/Presuda-II-CSKP-975-22.pdf

https://udrugafranak.hr/wp-content/uploads/2023/05/Presuda-II-CSKP-415-22.pdf

Presude smo poslali sucima Vrhovnog suda RH radi informiranja o tome kako to rade njihovi kolege u
Europskoj uniji, koji jednako kao i naši suci imaju obvezu pratiti i primjenjivati sudsku praksu Suda EU.

U Poljskoj nema više nikakvih dilema oko utvrđenja ništetnosti cijelih ugovora uslijed ništetnosti glavnog
predmeta (valutna klauzula) i cijene (promjenjiva kamatna stopa), a značajno je za napomenuti da se radi o
zakonski konvertiranim ugovorima, dakle, zakonodavac je u Poljskoj na određeni način zakonski uvjetovao
konverziju ništetnih odredaba u valjane odredbe. Naravno, u Hrvatskoj nije bilo zakonske intencije uklanjanja
ništetnosti nego je intencija bila samo izjednačavanje s potrošačima iz euro kredita, dok je za razliku od
Hrvatske u Poljskoj upravo uklanjanje ništetnosti bila intencija zakonodavca.

U skladu s više presuda Suda EU (npr. C-260/18) poljski Vrhovni sud ujednačio je sudsku praksu te nakon
konverzije kredita s ništetnom valutnom klauzulom i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, više nema
nikakvih zapreka za utvrđenje ništetnosti temeljnog ugovora, a time niti aneksa temeljnom ugovoru kojim su
izmijenjene odredbe o valutnoj klauzuli i promjenjivoj kamatnoj stopi.

Valja naglasiti da je u Poljskoj ništetnost valutne klauzule CHF utvrđena iz dvaju bitnih razloga:

1. Zbog toga što je bio ugovoren kupovni tečaj isplate te prodajni tečaj otplate kredita, što je u Hrvatskoj bio
slučaj u nekim, ali ne u svim bankama.

2. Zbog netransparentnosti u obavještavanju potrošača o rizicima ugovaranja valutne klauzule, što je bio glavni
razlog ništetnosti i u Hrvatskoj.

Napominjemo još jednom da istu takvu praksu ima Vrhovni sud u Mađarskoj, također vezano za konvertirane
CHF kredite te Vrhovni sud u Sloveniji, vezano za CHF kredite koji kod njih nisu konvertirani.

U skladu s recentnim događanjima diljem Unije ne vidimo način da Vrhovni sud RH ne donese odluku o
ništetnosti cijelih ugovora s ništetnim glavnim predmetom (valutna klauzula) i ništetnom cijenom (promjenjiva
kamatna stopa), kako za konvertirane tako i za nekonvertirane kredite, jer ono što vrijedi u Poljskoj i
Mađarskoj, a temelji se na sudskoj praksi Suda EU, mora vrijediti isto tako i u Hrvatskoj!

Leave a Reply