GDJE JE DRŽAVNI REGISTAR O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI?

GDJE JE DRŽAVNI REGISTAR O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI?

HRVATSKA NEMA DRŽAVNI REGISTAR o medicinski pomognutoj oplodnji, unatoč zakonskoj regulativi!!

KOLIKO ZNAČE ZAKONI U REPUBLICI HRVATSKOJ?!

Važeći Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji iz 2012. godine:

Članak 58.
Ministarstvo je obvezno u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti Državni registar.
Članak 52.
(1) Državni registar sadrži podatke o korisnicima postupaka medicinski pomognute oplodnje, o rođenju djeteta začetog medicinski pomognutom oplodnjom s darovanim spolnim stanicama i zamecima prema odredbama ovoga Zakona te o rođenju djeteta začetog homolognom oplodnjom.
(2) Državni registar sadrži i podatke o darivateljima spolnih stanica i zamecima prema odredbama ovoga Zakona.
(3) Korisnicima i darivateljima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te svakom darivanju spolnih stanica i zametaka dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj koji se upisuje u Državni registar.
(4) Način rada Državnog registra i dodjele jedinstvenog identifikacijskog broja pravilnikom će propisati ministar.
(5) Svi podaci u Državnom registru čuvaju se trajno.

Leave a Reply