HZZO PRIZNAJE DA POSTOJE RAZLIKE U PRAVU NA LIJEČENJE

HZZO PRIZNAJE DA POSTOJE RAZLIKE U PRAVU NA LIJEČENJE

  • SNAGA JE UKAZALA NA PROBLEM, I POTAKNULA JE HZZO NA HITNE IZMJENE OPĆIH AKATA
  • LIJEČENJE NA TERET HZZO-A U PRIVATNIM USTANOVAMA RADI SE NA ŠTETU PACIJENATA I JAVNIH USTANOVA

Na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru SNAGA je obavijestila javnost o novim pomacima prema boljem poštovanju zakona od strane HZZO-a, nakon niza aktivnosti stranke na tome polju. O tome je govorila Katarina Turković Gulin, zamjenica predsjednika Glavnog odbora SNAGA-e.

Slijedom naših navoda na konferenciji za medije održanoj 22. veljače 2019. u Hrvatskome saboru, i naših pisanih upita koje smo još u siječnju uputili HZZO-u i Ministarstvu zdravstva, SNAGA je prije nekoliko dana konačno zaprimila odgovor HZZO-a. Naime, u našim kontaktima s pacijentima i prema informacijama koje smo od njih dobivali, uočili smo velike pogreške u financiranju liječenja pacijenata u privatnim ustanovama ugovornim partnerima HZZO-a, a na štetu samih pacijenata i javnih ustanova i na to smo ukazali HZZO-u. Sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je HZZO u svome odgovoru takvu lošu praksu potvrdio i odmah pristupio potrebnim promjenama.

Dio navoda iz odgovora HZZO-a prenosimo u cijelosti.

”Zavod je uzimajući u obzir različito postupanje ugovornih ustanova, pri čemu su osigurane osobe bile u nejednakom položaju ovisno o ustanovi u kojoj su obavljale zdravstveni postupak, predvidio određene izmjene vezano uz sadržaj dijagnostičko-terapijskog postupka. U ovom trenutku izmjene su na stranici Zavoda „Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja općih akata“ te ukoliko izmjene budu prihvaćene neće biti moguće naplaćivati primjerice prve i kontrolne preglede doktora medicine specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i sl.”

Kako smo i ranije isticali, korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja u nejednaku su položaju u različitim ustanovama u kojima se liječe. Podsjetimo, prije godinu dana imali smo problem pri ostvarivanju prava na odabir liječnika i ustanove liječenja, koji je SNAGA uspješno riješila u suradnji sa HZZO-m i Ministarstvom zdravstva, te su uvođenjem administrativnih promjene vezano uz D1 uputnice pacijenti mogli ostvariti svoja prava. Unatoč tome što im je sada osigurano zakonom zajamčeno pravo na slobodan odabir ustanove i liječnika, danas imamo novi problem. Ovisno o odabranoj ustanovi, istu zdravstvenu uslugu kod ugovornih partnera HZZO-a koji su u svojoj naravi privatne klinike, pacijenti moraju doplatiti i do nekoliko tisuća kuna, dok se za istu uslugu javnim ustanovama ne plaća ništa. Time se opravdano postavlja pitanje, pogoduje li se pojedinim privatnim klinikama na štetu pacijenata i javnih ustanova.

Budući da je HZZO potvrdio da razlike postoje i pristupio hitnim izmjenama, vjerujemo kako u budućnosti neće biti takvih propusta. Naglašavamo kako za taj propust ne držimo odgovornima privatne ustanove koje su sklopile sa HZZO-om ovakve ugovore, već držimo kako je HZZO institucija koja mora raditi na korist svojih osiguranika, i u prvom redu, mora poštovati hrvatske zakone, što ovdje nije bio slučaj.

U tijeku je savjetovanje s javnošću, koje završava 23. ožujka 2019. te vjerujemo kako će novi ugovori sa ustanovama ovlaštenim za obavljanje postupaka MPO biti na korist i zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

SNAGA

Leave a Reply