VAŽNO JE ODMAH TUŽITI I KAMATU I VALUTU, AKO STE KONVERTIRALI CHF KREDIT

VAŽNO JE ODMAH TUŽITI I KAMATU I VALUTU, AKO STE KONVERTIRALI CHF KREDIT

ZA USPOREDBU EFEKTA KONVERZIJE S PRAVOM NA PREPLAĆENE IZNOSE, VAŽNO JE USPOREDITI KOMPLETNU PREPLATU S KONVERZIJOM

Nakon proteklih uzbudljivih dana u vezi s presudom koja nam daje za pravo tužiti banku unatoč konverziji CHF kredita, sada je vrijeme da upozorimo na jedan iznimno važan detalj kod podizanja tužbe. Naše je mišljenje da je u dogovoru s odvjetnikom važno tražiti istom tužbom utvrđenje nepoštene kamatne stope i nepoštene valutne klauzule CHF te tražiti isplatu na temelju oba utvrđenja. Ukratko ćemo obrazložiti zašto je to važno:
1. Kod utvrđenja zahtjeva za isplatu u tome slučaju valja tražiti razliku naplaćenih kunskih kamata i kunskih kamata po početnome otplatnom planu te zasebno razliku tečaja u svakome anuitetu.
2. Na utvrđene razlike zaračunavaju se i pripadajuće zatezne kamate.
3. Osim što se utvrđuje razlika za isplatu, bit će potrebno usporediti glavnicu u kunama nakon konverzije s glavnicom u kunama kakva bi bila da se preostala CHF glavnica pomnoži s početnim tečajem franka. Matematički smo već utvrdili da je tako utvrđena glavnica manja za 5% do 10% od glavnice u konvertiranome kreditu.

Naravno, svaki kredit ima drugačije kretanje tečaja, drugačije simulacije euro kredita iz konverzije, drugačije kretanje kamatnih stopa, ali u svemu tome odnosi preostalih glavnica i preplaćenih iznosa su vrlo slični, i u svakome konvertiranom kreditu dolazi do znatnih iznosa koje će banke morati platiti svima nama, a okvirno možemo reći da se radi o iznosima preplate i zateznih kamata koji se kreću u rasponu od 30% do 50% ugovorene početne kunske glavnice, iako postoje i slučajevi gdje se ti iznosi kreću čak i do 80% od početnog iznosa kredita u kunama.

Zbog svega što smo opisali, naše je mišljenje da je u dogovoru s odvjetnikom potrebno u konvertiranim kreditima odmah utvrđivati i nepoštenu kamatu, i nepoštenu valutu CHF te tražiti isplatu po oba osnova, jer matematički rezultat usporedbe samo za nepoštene kamate neće dovesti do točnih utvrđenja naših prava u skladu s pravom EU-a.

Naravno, ako netko tuži da je ugovor ništetan, i takvu tužbu na kraju pretvori u pobjedu, onda sve to što smo opisali postaje potpuno nevažno, jer u tome slučaju uopće ne postoje nikakve dileme oko toga tko je kome što dužan, niti su potrebne ikakve dodatne usporedbe. Pravomoćna sudska praksa za ništetne CHF ugovore ne postoji, pa u skladu s time svatko mora sam odlučiti je li spreman riskirati takvu tužbu, ili će tužiti za ono što je već kolektivnom presudom utvrđeno nepoštenim, i time ništetnim.

Moramo naglasiti da je ostalo otvoreno pravno pitanje vezano za revizije banaka, i to za nepoštenu kamatnu stopu za Sberbank te za valutnu klauzulu za svih 8 banaka. O toj reviziji ovisi nastavak sudskih postupaka za sve nas, no ukoliko ne tužite prije 13. lipnja 2019. nesumnjivo ćete izgubiti pravo na vraćanje preplaćenih kamata i pripadajućih zateznih kamata, stoga je nužno tužiti najkasnije 12. lipnja 2019. da biste dobili puni povrat vašeg novca. Za Sberbank (Volksbank) ima vremena sve do 2023. za tužbu, pa onda potrošači s kreditima u tim bankama trebaju pričekati odluku o revizijama banaka, pa tek potom tužiti.

Ukoliko bi Vrhovni sud RH ponovno vratio postupak na Visoki trgovački sud, to bi svakako zakompliciralo cijelu našu pravnu situaciju, ali mi jednostavno više nemamo vremena za čekanje zbog zastarnog roka vezanog za preplaćene kamate.

Zbog razloga koje smo opisali, svi potrošači koji su konvertirali kredite uz prethodne dogovore s odvjetnicima trebali bi odmah tužiti i za kamatu, i za valutu, dok potrošači koji su već otplatili kredite mogu kalkulirati, i tužiti odmah samo za kamatu, pa kasnije za valutu, ili tužiti odmah po oba osnova.

Ne slušajte spinove nekih „stručnjaka“, profesora i docenata prava, koji tvrde kako bismo obeštećenjem nakon konverzije dobili dvostruko. Takvim „stručnjacima“ poručujemo da su se posvađali i s pravom, i s matematikom, a posebice s pravom EU-a koje jasno nalaže da se mora utvrditi na sudu jesmo li zakonom dobili sve, ili je potrebno dodatno obeštetiti potrošače. U tome smislu, nakon što je već utvrđeno da imamo pravni interes, postoji samo jedna znanost za utvrđivanje činjenica – a ta znanost zove se matematika. Matematika je egzaktna, nije paušalna, i matematici se ne može pobjeći, jer je matematika ISTINA. Tom ISTINOM lako je dokazivo da presuda za tečaj i kamatu donosi preko 60% više, nego konverzija, pa tih 60% novca banke moraju vratiti svima nama!

VJERUJEMO U PRAVO I PRAVDU! I U MATEMATIKU!

SNAGA

Leave a Reply