NIŠTETAN JE CHF UGOVOR, PRESUĐENO JE NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU!

NIŠTETAN JE CHF UGOVOR, PRESUĐENO JE NA OPĆINSKOM SUDU U SPLITU!

Zagreb, 16.4.2021.
Još jedan ugovor s valutnom klauzulom CHF utvrđen je ništetnim, zajedno s aneksom kojim je 2011. provedena konverzija u EURO kredit. Ovaj put prvostupanjsku presudu donio je 15.4.2021. Općinski sud u Splitu, po sucu Mislavu Poliću, a presudu je izvojevao splitski odvjetnik Srđan Kalebota. Prisjetimo se da je on zasad jedini odvjetnik koji je prošle godine izvojevao pravomoćnu presudu za ništetnost ugovora.
Osim ništetnosti ugovora i aneksa ugovora, utvrđen je i dio preplaćenih kamata i tečaja u iznosu 302.000 kuna, dok će preostalu razliku tužitelj tražiti nakon pravomoćnosti presude za ništetnost ugovora. Bio je to kredit u iznosu 1.200.000 kuna (250.000 CHF), koji je tužitelj aneksom ugovora konvertirao 2011. u EURO kredit.
Temeljna utvrđenja iz obrazloženja ništetnosti ugovora suca Mislava Polića su sljedeća:
1. U kolektivnom postupku utvrđena je ništetnost valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope, koja vrijedi i za konkretni ugovor o kreditu.
2. Kod ocjene ništetnosti, ugovor se sagledava kao cjelina te se nepoštene odredbe sagledavaju kumulativno, kako je to predviđeno Direktivom 93/13 i presudom Suda EU C-377/14.
3. Ključne ugovorne odredbe o valuti (glavnom predmetu) I kamatnoj stopi (cijeni) ništetne su, a one su još opterećene anuitetnom otplatom koja dodatno usporava smanjivanje glavnice kredita.
4. Budući da su sve te odredbe bitni sastojci ugovora koji čine predmet, cijenu, i vrijeme vraćanja kredita, i svi su ti sastojci ništetni, to znači da ugovor ne može opstati bez tih bitnih sastojaka.
5. Da se radi o bitnim sastojcima ugovora već je prije utvrdio Vrhovni sud RH revizijom Rev-907/02, zatim Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici presudom Gž-115/20 te Sud EU u presudama C-186/16, C-118/17 i C-260/18.
6. Održavanje na snazi takvog ugovora bilo bi suprotno ciljevima Direktive 93/13, a glavni ciljevi su obeštećenje potrošača i odvraćanje banke od takvog ponašanja ubuduće.
7. Osim toga, s aspekta obveznog prava radi se o ugovaranju nerazmjerne koristi za banku, što je u skladu s presudom Ustavnog suda U-III-380/01 također temelj za utvrđenje ništetnosti ugovora.
8. Budući da je ništetan temeljni ugovor, ništetan je i dodatak kojim je provedena konverzija, što je u skladu s revizijom Vrhovnog suda RH Rev-2868/18, kojom je jasno i nedvojbeno utvrđeno da naknadnim uklanjanjem ništetnih odredaba ništetan ugovor ne postaje valjan, jer je on ništetan od početka.
Tužitelj će preostalu razliku morati zatražiti novom tužbom nakon što se pravomoćno potvrdi konkretna presuda.
Iznimno nam je drago što sve više sudaca prihvaća pravo Europske unije te u skladu s njim prosuđuje ugovore u švicarskim francima kao nepoštene i ništetne iako moramo naglasiti da ništetnost ugovora s valutnom klauzulom CHF još uvijek nije riješeno pravno pitanje pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH te očekujemo da se to pravno pitanje razriješi na VSRH po potrebi i slanjem prethodnoga pitanja na Sud EU.
U skladu sa svim saznanjima koje imamo, u skladu sa svim presudama koje su dosad donesene, predlažemo da svi oni tužitelji koji imaju namjeru tužiti banku zbog ništetnosti CHF ugovora to naprave na način da postave deklaratorni zahtjev ništetnosti ugovora u svojim tužbama te kumulativno zahtjev za isplatu preplaćenih anuiteta. Ukoliko je tužba već podignuta, ona se može mijenjati sve do zaključenja prethodnog postupka ako se za to odlučite, no svakako predlažemo da se prije poduzimanja takve tužbe konzultirate sa vašim odvjetnicima o rizicima takve tužbe, potencijalnim troškovima u slučaju gubitka takve parnice kao i eventualnoj mogućnosti podnošenja druge tužbe kasnije, a što ćemo definitivno znati po donošenju stajališta Vrhovnog suda o tome.
Čestitamo još jednom tužitelju na uspjehu i nadamo se potvrdi ove izvrsne presude na višem sudu.
Za sve dodatne savjete tužitelji se mogu javiti na mail:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply