UDRUGA FRANAK POSTAVILA JE VAŽNA PITANJA VRHOVNOM SUDU 30.7.2021.

UDRUGA FRANAK POSTAVILA JE VAŽNA PITANJA VRHOVNOM SUDU 30.7.2021.

Predstavka Vrhovnom sudu RH na temelju članka 46. Ustava RH
Poštovani,
na temelju članka 46. Ustava RH molimo da nam odgovorite na dva izuzetno važna pitanja vezana za pravnu sigurnost i transparentnost rada Vrhovnog suda RH (VSRH) te molimo da nam tražene informacije dostavite u zakonskim rokovima.
Pitanje broj 1 s obrazloženjem
Poznato je da se na Sudu EU neće odlučivati o pitanjima koja je postavio VSRH, koja su bila na Sudu EU vođena pod oznakom C-474/20, jer je revizija koja je bila temelj za pitanja povučena od strane tužitelja. VSRH o tome je izvijestio hrvatsku javnost 9.7.2021. priopćenjem koje se ukratko svodi na sljedeću rečenicu:
„VSRH je onemogućen u htijenju da dobije odgovor Suda EU na pitanje o usklađenosti konverzije CHF kredita s pravom EU-a.“
Takav stav VSRH zbunjuje hrvatsku javnost, a posebice potrošače koji su konvertirali CHF u EURO na temelju tzv. Zakona o konverziji, prije svega zbog toga jer na Sudu EU postoji drugi predmet u kojemu će Sud EU odgovoriti na pitanje pravnog interesa za utvrđivanje ništetnosti ugovora odnosno ugovornih odredaba temeljnog ugovora, ali i aneksa te utvrđivanje prava na restituciju nakon konverzije. Takvih ugovora ima oko 55.000, a trenutno se na sudovima prema našim saznanjima vodi oko 20.000 takvih postupaka. Radi se o predmetu koji je na Sud EU proslijedila zagrebačka sutkinja Jesenka Jurić Šojat, i koji se na Sudu EU vodi pod oznakom C-567/20.
Molimo da nam, bez ikakva prejudiciranja odluke Suda EU, odgovorite na pitanje:
„Hoće li VSRH u potpunosti primijeniti odluku Suda EU po predmetu C-567/20 na sudske postupke koji su pokrenuti ili će tek biti pokrenuti radi utvrđenja ništetnosti i restitucije iz na temelju Zakona o konverziji konvertiranih ugovora s valutnom klauzulom CHF te hoće li VSRH sada predložiti zaključkom nižim sudovima da prekinu postupke iz takvih predmeta do odluke Suda EU po predmetu C-567/20, kao što je prije bilo predloženo da se prekinu postupci po ukinutom predmetu C-474/20?“
Pitanje broj 2 s obrazloženjem
Mi imamo nedvojbena saznanja da se na VSRH odlučuje o više revizija povodom pravomoćnih presuda za ništetnost CHF ugovora. Mi znamo da je barem jedna od tih revizija na VSRH već treću godinu na čekanju, dok sami postupci po takvim revizijama traju ukupno već i preko 5-6 godina ukupno od dana podizanja tužbe. Smatramo da je to već uistinu jako dug period u kojemu se nije još uvijek na Vrhovnom sudu odlučilo o pravnom pitanju koje je izuzetno važno za sve tužitelje na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak, pa bi stoga VSRH kao najviša sudska instanca trebao voditi računa o suđenju u razumnom roku. Jedan od tih predmeta je i predmet Revd-729/2021 koji još od veljače 2021. čeka na odluku o dopuštenosti revizije, koja će bez dvojbe biti dopuštena, jer se radi o pravnom pitanju za koje ne postoji ujednačena sudska praksa.
Molimo da nam odgovorite na naše drugo pitanje:
„Hoćete li odlučivanje u revizijama u kojima se propituje ništetnost CHF ugovora staviti na listu prioriteta, i kada možemo očekivati odluku o tome pitanju, pri čemu mi ovdje uopće ne navodimo nikakve argumente kojima bismo prejudicirali odluku VSRH po tome pitanju?
Radi transparentnosti i važnosti postavljenih pitanja molimo da nam brzo i izravno odgovorite na naša pitanja, na koja odgovor očekuje ukupno 125.000 obitelji koje su ugovorile CHF kredite, i koje moraju imati pravnu sigurnost o svim pitanjima i dvojbama koje su se pojavile nakon pravomoćne i ustavno potvrđene kolektivne presude. Naša pitanja su takva da odgovori VSRH ni u kojemu dijelu neće zadirati u meritum odluka, čime smo omogućili da VSRH smije na takva pitanja odgovoriti, a prema članku 46. Ustava RH VSRH na ta pitanja i mora odgovoriti.
Molimo da nam odgovor dostavite na mail adresu: ured.udrugafranak@gmail.com
Hvala unaprijed na odgovorima! Srdačan pozdrav!

 

Leave a Reply