IZVRSNE VIJESTI SA ŽUPANIJSKIH SUDOVA!  DONOSE SE ODGODE OVRHA KAO UVERTIRA U OČEKIVANO PRAVNO SHVAĆANJE O NEDOPUŠTENOSTI OVRHA NA TEMELJU NEPOŠTENIH UGOVORA O KREDITU!

IZVRSNE VIJESTI SA ŽUPANIJSKIH SUDOVA! DONOSE SE ODGODE OVRHA KAO UVERTIRA U OČEKIVANO PRAVNO SHVAĆANJE O NEDOPUŠTENOSTI OVRHA NA TEMELJU NEPOŠTENIH UGOVORA O KREDITU!

Zagreb, 11. ožujka 2022.
Pronašli smo još 5 rješenja županijskih sudova kojima su odgođene ovrhe do okončanja sudskih parnica u kojima potrošači tuže banke radi utvrđenja ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF, alternativno radi utvrđenja ništetnosti ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi.
Budući da je već gotovo uobičajeno da se odgađaju ovrhe nekretnina, kao najzanimljivije u tome setu rješenja izdvajamo rješenje Županijskog suda u Varaždinu od 26. siječnja 2022., Gž-ovr-58/2022, jer je tim rješenjem utvrđeno da se ne smije izvršavati naplata ovrhom na temelju zadužnice, ako je potrošač na kojeg se ovrha odnosi pokrenuo sudski postupak protiv banke zbog nepoštenog ugovora odnosno nepoštenih ugovornih odredaba.
Već smo navikli da se odgađaju ovrhe nekretnina, dok se naplate po zadužnicama ipak rjeđe odgađaju. Očekujemo da Vrhovni sud RH donese objedinjeno pravno shvaćanje koje će se odnositi i na novčane ovrhe, i na ovrhe nekretnina po nepoštenim odnosno ništetnim ugovorima o kreditu.
Sentenca iz konkretne presude Gž-ovr-58/2022, sutkinje Tatjane Ledinšćak- Babić sa Županijskog suda u Varaždinu glasi:
„Pokušaj naplate putem zadužnice kao sredstva osiguranja na temelju Ugovora o kreditu u izvansudskoj ovrsi, u situaciji kada je ovršenik kao potrošač pokrenuo postupak radi utvrđenja ništetnosti odnosno nepoštenja odredbi tog ugovora o kreditu pozivajući se na presude iz kolektivne tužbe, dovoljno je da ovršni sud utvrdi da bi daljnjom provedbom takve ovrhe ovršeniku nastala nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta.“
Radi se o rješenju za konvertirani kredit, po kojemu je potrošač pokrenuo postupak za utvrđenje ništetnosti ugovora podredno ugovornih odredaba o promjenjivoj kamati i valuti CHF. Odvjetnik koji zastupa potrošača je Damir Klarin iz Zadra.
Optimistično možemo najaviti da sve vodi u smjeru pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH kojim će biti riješeno pitanje nedopuštenosti ovrha u slučaju kada je ugovoren kredit koji sadrži nepoštene ugovorne odredbe. Prije svega se to odnosi na kredite u švicarcima, ali se jednako tako odnosi i na kredite u eurima i kunama koji su ugovoreni s neodredivim i zbog toga ništetnim promjenjivim kamatnim stopama.
Razlog zašto je pravno shvaćanje nužno, i zašto je ono opravdano, vrlo je jednostavan. Uslijed naplate anuiteta koji su utemeljeni na nepoštenim ugovornim odredbama banke su naplaćivale puno veće iznose od onih koji su utvrđeni početnim otplatnim planom. U nekom trenutku potrošači više nisu mogli plaćati povećane anuitete, i njihovi dospjeli dugovi nisu namireni na vrijeme. Banke su zbog toga raskidale ugovore, a nisu ih smjele raskinuti. Banke nisu smjele raskidati ugovore ponajprije zbog toga jer stanje duga nije bilo utvrđeno na pravilan način odnosno dospjela dugovanja bila su puno manja od onih kakvim su ih prikazivale banke. Uslijed toga nastao je čitav niz nepravilnih naplata nakon toga, pa su na nepravilno utvrđenu dospjelu glavnicu naplaćivane nepostojeće zatezne kamate, i sve se to mora raspetljati u parnicama koje potrošači vode protiv banaka. Dokle god se ne utvrdi stvarno stanje dugova, pri čemu valja utvrditi i nedopuštenost raskida ugovora, ovrhe se ne smiju izvršavati. Dapače, kad se utvrdi da je raskid bio nedopušten, ovrha će se u potpunosti morati ukinuti.
Ostala 4 rješenja odnose se na odgodu ovrhe nekretnine, a to su rješenja Županijskog suda u Splitu, Gž-ovr-518/21, 532/21 i 584/21 i Županijskog suda u Osijeku, Gž-ovr-662/21.
U rješenjima se sudovi pozivaju na presudu Suda EU C-407/18, ali i na presudu Ustavnog suda U-III-4507/20 i 4508/20 od 8. lipnja 2021., kojom je Ustavni sud također utvrdio da se ovrha ne smije provoditi ako je kredit nepošten, a potrošača je u tome ustavnom postupku zastupao splitski odvjetnik Srđan Kalebota.
Čestitamo sucima i sutkinjama županijskih sudova Tatjani Ledinšćak-Babić s varaždinskoga suda, Krunoslavu Baranu s osječkog suda te Vesni Kuzmičić i Marku Pribisaliću sa splitskog suda na dosljednoj primjeni hrvatskoga prava i prava EU-a, koja su vrlo kompatibilna pa niti jednom sucu ne bi trebalo biti niti teško niti komplicirano donositi kvalitetne sudačke odluke kojima se učinkovito sprječava znatna i nenadoknadiva šteta opljačkanim potrošačima.
Očekujemo da se tijekom proljeća donese najavljeno objedinjeno pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o nedopuštenosti ovrhe na temelju ugovora koji sadrže nepoštene odnosno ništetne ugovorne odredbe!

 

Leave a Reply