ZAŠTO NEKI ŽUPANIJSKI SUDOVI SUDE PROTIV POTROŠAČA S KONVERTIRANIM KREDITIMA PRIJE KONAČNIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA O NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA I KONVERZIJAMA?

ZAŠTO NEKI ŽUPANIJSKI SUDOVI SUDE PROTIV POTROŠAČA S KONVERTIRANIM KREDITIMA PRIJE KONAČNIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA O NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA I KONVERZIJAMA?

Zagreb, 15.11.20222.

Svi očekujemo konačne odluke Vrhovnog suda RH o ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF te o pravu 55.000 potrošača koji su konvertirali CHF kredite na obeštećenje.

Sud EU višekratno je svojim presudama utvrdio da se u slučaju zakonske intervencije u ništetne ugovore potrošačima mora omogućiti puna restitucija, ako zakonskom intervencijom puna restitucija nije realizirana.

Vještačenjima u desecima hrvatskih sudskih postupaka dokazano je da potrošačima konverzijom nije vraćeno u prosjeku 40% novca koji im banke duguju zbog primjene ništetnih ugovornih odredaba o valuti i kamati.

U svoj toj pravnoj nesigurnosti koja u Hrvatskoj traje već gotovo 5 godina, došli smo nedavno u posjed presude Gž-1487/22, vezano za jedan konvertirani kredit, Županijskog suda u Splitu (sudsko vijeće u sastavu Dražan Penjak, sudac izvjestitelj, Miro Mratović, predsjednik vijeća te Arijana Bolanča članica vijeća), kojom je to splitsko sudsko vijeće 6. listopada 2022. preinačilo pozitivnu presudu Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u Valpovu koju je 20. lipnja 2022. donio valpovački sudac Zvonimir Rogić.

Dakle, najprije je valpovački sudac Rogić uvažio tužbeni zahtjev po konvertiranom kreditu u lipnju ove godine, da bi nepuna 4 mjeseca nakon toga splitsko županijsko sudačko vijeće preinačilo tu presudu u korist banke, i to ususret skorašnjoj odluci Vrhovnog suda RH o pravu potrošača s konverzijama na punu restituciju!

Mi smo se odmah raspitali u pravnim krugovima o tomu što se događa, i saznali smo da su neki županijski sudovi odlučili donositi svoje odluke po konvertiranim kreditima (spominje se i Županijski sud u Varaždinu), prije nego što o tomu odluči Vrhovni sud svojim pravnim shvaćanjem.

Pitamo se, zašto pojedini županijski sudovi donose presude i time u jeku inflacije i teške ekonomske krize osiromašuju tužitelje za iznose kompletnih troškova sudskih postupaka, ako se zna da prije odluke Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima ne postoji pravna sigurnost po tome pitanju?!

Zar su pojedini županijski suci zaboravili da je Vrhovni sud RH već triput odlučio odlukama po revizijama da potrošači s konverzijama imaju pravni interes za svoje tužbe?!

Neka postupanja sudova nam ukazuju da banke itekako imaju svoje zagovarače u pravosudnim redovima.

Apeliramo na Vrhovni sud RH da ispuni dano obećanje i riješi tijekom studenoga ove godine pitanje restitucije iz konvertiranih kredita te pitanje ništetnih CHF ugovora!

Apeliramo na županijske sudove da NE donose svoje odluke o konvertiranim kreditima prije nego što Vrhovni sud RH ne ujednači sudsku praksu po pitanju konverzija!

Apeliramo na sve sudove da u svojim odlukama u potpunosti primjenjuju europsko i hrvatsko pravo po kojima nema nikakvih dvojbi kada su u pitanju ništetni ugovori i ništetne ugovorne odredbe!

Sudovi su ostali u Hrvatskoj jedina brana bezočnoj pljački koja je provedena prema potrošačima putem potencijalno ništetnih ugovora o kreditu koji sadrže ništetne bitne sastojke ugovora, ništetan glavni predmet (valutu CHF) i ništetnu cijenu (promjenjivu kamatnu stopu), pa očekujemo da ta brana ne popusti, i da „nadiruća voda“ ne poplavi 55.000 hrvatskih obitelji koje konverzijom DOKAZANO nisu dobile punu restituciju.

Vrhovni sud mora „SAMO“ odlučiti imaju li te obitelji pravo na punu restituciju, budući da konverzijom puna restitucija u skladu sa sudskim vještačenjima DOKAZANO nije realizirana, a pojedinačno pravo je moguće utvrditi isključivo sudskim vještačenjima!

Uvjereni smo da nije moguće arbitrarno odlučiti o svemu tome, jer bez financijskog vještačenja nije moguće ni na koji drugi način utvrditi jesu li potrošači konverzijom potpuno obeštećeni!

Ako bi odluka bila arbitrarno negativna, to bi značilo da su potrošači s konvertiranim kreditima teško diskriminirani u odnosu na sve ostale potrošače s ugovorenim CHF kreditima u Hrvatskoj, ali i u odnosu na potrošače u Mađarskoj i Poljskoj kojima je Sud EU dao pravo na punu restituciju nakon zakonske konverzije CHF-a u domaće valute (presude C-118/17 i C-260/18).

Leave a Reply