Aleksić i Bauk podnijeli amandmane na Zakon o koncesiji

Aleksić i Bauk podnijeli amandmane na Zakon o koncesiji

Zastupnici Bauk i Aleksić podnijeli su amandmane na Konačni prijedlog Zakona o koncesijama. Tim amandmanima spriječila bi se prevelika širina i sloboda u postupanjima kod davanja općeg odnosno javnog dobra u koncesiju. SDP je prije svega zatražio da se provede i treće čitanje te da se u međuvremenu provede i dodatna javna rasprava. Radi se o vrlo bitnom zakonu, i ne smije se dopustiti da vjerovnici (banke, prije svih) mogu na temelju založnoga prava na koncesiji danas-sutra preuzeti ulogu koncesionara bez ikakvih prethodnih ograničenja i uvjeta. Aleksić ima dojam da se tu radi o novome valu divlje privatizacije u stilu 90-ih godina, koja bi se provela pod krinkom koncesije. Jer, ako se nekome npr. da koncesija na sljedećih 20 godina, bez zadovoljavajućeg uvjetovanja – ponovo se omogućuje nekome bez kapitala da na temelju kredita dođe u mogućnost voditi unosne poslove, a ako mu poslovi propadnu, u te poslove onda ulazi vjerovnik-banka. Radi se o amandmanima i zahtjevu za treće čitanje koje podupire čitav niz nevladinih organizacija, ali i lokalnih zajednica, prije svih Pokret Otoka, pa nabrajamo ovdje sve koji podupiru zahtjev za treće čitanje i amandmane Bauk-Aleksić uz citiranje glavnog zahtjeva.

Tražimo da se Zakon vrati na doradu, da se ponovi javna rasprava kroz proces e-savjetovanja te da se prije usvajanja Zakona o koncesijama pripreme i sve eventualne izmjene posebnih zakona i propisa koji reguliraju pitanja koncesija na javnim dobrima, a kako bi se mogao jasno procijenio učinak propisa na javna dobra i zajednice u kojima se ta dobra nalaze te na pitanje jednakosti pristupa javnim i zajedničkim dobrima.

POTPISNICI ZAHTJEVA

Pokret Otoka / Island Movement
Za Zlatni rat, Brač
Centar za mirovne studije, Zagreb
Udruga Buđenje, Šolta
Društvo Marjan, Split
Građanska inicijativa Split
Udruga “Za naš Supetar”, Brač
Nezavisna lista Ostanak – Rab
Riki Novak, gradonačelnik grada Hvara
Ivana Marković, gradonačelnica grada Supetra
Tihomir Marinković, načelnik Općine Bol
Kuzman Novak, zamjenik gradonačelnika Hvar
Antonio Škarpa, kandidat za gradonačelnika, Stari Grad, Hvar
Goran Franić, MO Prvić Šepurine
Marijana Puljak, Pametno
Udruga dragovoljaca domovinskog rata RH – Brač
Čuvajmo rapske plaže, Rab
Udruga Goli otok
Udruga Otok, Prvić
Udruga Volim Vlašići, Pag
ANTROPOP, Rab
Inicijativa Čovjek po mjeri Otoka, Lošinj
Centar za kulturu Bol, Brač
Održivi otok / Sustainable Island, Jelsa, Hvar
CS Management j.d.o.o., Split
Synergia savjetovanje d.o.o., Šolta
Udruga Dobre Dobričevića, Lastovo
Nenad Starc, Ekonomski Institut, Zagreb
Centar za Zdravo odrastanje, Mali Lošinj
Nezavisna lista Krk
Udruga za Bolji Bol, Brač
Sportsko društvo Bol, Brač
MNK Bol, Brač
Vivo Somnia d.o.o., Zagreb
Primogenito j.d.o.o., Zagreb
Brača Plančić j.d.o.o., Hvar
Amaterska kulturna udruga Žirje
Graffiti na gradele, Zagreb
Multimedijalna udruga Krčka beseda
Mali Grad Faros, Hvar
Fabrika ideja, Korčula
Udruga Lanterna Magica, Postira, Brač
Kazalište BESA, Vis
Udruga TRIM, Hvar
M Travel Tourist Service, Šolta
OPG Trojković, Lastovo
OPG Tvrdić, Šolta
PlatFORma Hvar
Klub Mladih Splita
Sara Lovrović, MO Silba
Udruga Brač
Udruga Ževrnj, Žrnovnica
Teserakt, Split
Dragan Markovina, Nova ljevica
Tonći Blažević, HSLS
Paško Bonja, Nezavisna lista mladih Dugog otoka
Branimir Tauzer, Nezavisna lista Kolan, Pag
Srđ je naš, Dubrovnik
Roberta Rošker Grikula, Nezavisna lista Pučišća, Brač
Općina Malinska
Općina Vrbnik

http://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-koncesijama-drugo-citan

Leave a Reply