HOĆE LI KONAČNO POČETI PRIMJENA ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI?

HOĆE LI KONAČNO POČETI PRIMJENA ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI?

SNAGA ZAHTIJEVA DA MEDICINSKA STRUKA KONAČNO POČNE PRIMJENJIVATI ZAKON O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI! 

OBITELJI KOJE NE MOGU IMATI DJECU BEZ MEDICINSKE POMOĆI MORAJU DOBITI ADEKVATNU PROPISANU MEDICINSKU POMOĆ!

  1. veljače 2018.Stranka SNAGA održala je u Hrvatskome saboru konferenciju za novinare na temu problema liječenja neplodnosti i postupaka medicinski pomognute oplodnje.Na konferenciji su govorili saborski zastupnik Goran Aleksić i članice stranke Ana Šimić i Katarina Turković Gulin.

U svojem izlaganju Šimić i Turković Gulin osvrnule su se na manjkavosti i propuste u liječenju neplodnosti te na nepotpuno provođenje odredaba Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (ZMPO) i odredaba Kliničkih smjernica za medicinski pomognutu oplodnju čija je izrada propisana ZMPO-m.

U zemlji u kojoj se svaki šesti par bori s problemom neplodnosti jedan od prvih i najvećih problema jest odgođeno i zakašnjelo postavljanje dijagnoze, uslijed čega zbog reproduktivne i životne dobi parovi gube dragocjeno vrijeme. Zakonom je propisano, u pravilu, da pravo na liječenje na teret HZZO-a ima žena do navršene 42. godine života i da liječenje obuhvaća četiri pokušaja intrauterineinseminacijete šest pokušaja izvantjelesne oplodnje, od kojih se dva provode u prirodnome ciklusu, bez lijekova.

Ta dobna granica i broj pokušaja bili bi zadovoljavajući i dostatni, ali samo uz sljedeće preduvjete:

– bolju pripremu za postupke,
– bolju početnu i prateću dijagnostiku,
– optimalnu stimulaciju i korištenje kvalitetnih materijala.

Svi ti preduvjeti morali bi biti ispunjeni prema ZMPO-m zajamčenim odredbama te postupcima definiranim Kliničkim smjernicama.

Osim MPO specijalista, uključivanjem genetičara, a po potrebi i biologa, embriologa, hematologa, endokrinologa, urologa i androloga u pripremu prije samih pokušaja, omogućio bi se holistički pristup te određivanje točne dijagnoze i optimalne terapije.

Sve navedeno, istaknula je Šimić, u konačnici bi utjecalo na značajno smanjenje broja neuspjelih pokušaja, što bi se odrazilo na ukupno smanjenje troška. Posebno je važno pitanje anestezije i analgosedacije kod zahvata aspiracije koje je određeno Kliničkim smjernicama i Preporukama za kvalitetu i sigurnost u MPO, a koja se primjenjuju u velikom broju postupaka. Potrebna je svakako i psihološka podrška koja u pravilu izostaje u tijeku postupka, iako se o njoj se govori u ZMPO-u, u dijelu koji se tiče isključivo oplodnje doniranim stanicama.

Apsurdno je to koliko prostora u ZMPO-uje posvećeno nečemu čega uopće nema, a to su postupci s doniranim materijalima te odredbe o banci doniranih materijala.

Stranka SNAGA smatra da je pitanje psihološke podrške nužno potrebno regulirati ZMPO-m te uključiti psihologe u sam proces na klinikama humane reprodukcije. Posebice se ta potreba ističe kod parova koji se suoče s gubitkomploda.Osim toga, analgosedacija i anestezija moraju se provoditi kako je to propisano Preporukama i Smjernicama. Šimić se osvrnula i na statistiku, koju Ministarstvo zdravstva objavljuje dvije godine unazad na temelju prikupljenih podataka koje su Nacionalnom povjerenstvu za MPO dužne dostaviti sve klinike, a što bi statistički obrađeno trebalo činiti Državni registar MPO. Ti podaci su,i prema mišljenju pacijenata i prema riječima struke- kozmetički, jer ne uključuju sve relevantne i detaljne pokazatelje na kojima se temelje statistike suvremenih i vodećih zemalja u medicinski pomognutoj oplodnji.

Turković Gulin posebno je naglasila izostanak modernizacije, zaostajanje za svjetskim rezultatima u području humane reprodukcije i činjenicu da hrvatsko zdravstvo ne nalazi potrebu da se Smjernicama opisane i propisane metode, poput predembrionalne dijagnostike uvrste u postupke kao standard, mada su se one pokazale vrlo uspješnima u drugim zemljama.

Turković Gulin na kraju je pozvala liječnike, članove Nacionalnog povjerenstva za MPO, članove Radne skupine za MPO, a u konačnici i političare, da se pobrinu oko toga da se uvjeti liječenja i uspješnost MPO-a poboljšaju te da se zakoni i smjernice  u potpunosti provode.

SNAGA zahtijeva od odgovornih pokretanje svih potrebnih mehanizama da se sadašnje loše stanje s MPO-m što prije poboljša u korist svih obitelji koje žele kroz MPO postupak ostvariti svoj životni san, dobiti djecu koju toliko silno žele imati, ali to ne mogu bez medicinske pomoći.

Pozivamo medicinske priznate stručnjake za MPO da se aktivno uključe u borbu za prava svojih pacijenata te da svojim autoritetom omoguće potpunu primjenu Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji.

SNAGA

 

Leave a Reply