SNAGA JE UPUTILA OTVORENO PISMO MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I MINISTRU KUJUNDŽIĆU POVODOM MEDIJSKIH NAPISA O USKRAĆIVANJU PRAVA PACIJENTIMA NA LIJEČENJE, KOJE SE DOGAĐA ZBOG PRAVA NA PRIZIV SAVJESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA.

SNAGA JE UPUTILA OTVORENO PISMO MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I MINISTRU KUJUNDŽIĆU POVODOM MEDIJSKIH NAPISA O USKRAĆIVANJU PRAVA PACIJENTIMA NA LIJEČENJE, KOJE SE DOGAĐA ZBOG PRAVA NA PRIZIV SAVJESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA.

Ne sporimo pravo na priziv savjesti, no ono ne smije biti uzrokom nepružanja pacijentima zakonom zajamčene zdravstvene zaštite!

Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti.

HITNO !!!
OTVORENO PISMO – predstavka na temelju članka 46. Ustava RH:
Zahtjev za dostavu informacija i hitno reagiranje prema zdravstvenim ustanovama radi ispunjenja prava pacijenata proizašlih iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o zaštiti prava pacijenata i Ustava Republike Hrvatske

Poštovani,

slijedom navoda u medijima prethodnih dana, osjećamo dužnost postaviti Vam pitanje o razmjerima i istinitosti pisanog. Kako se navodi iz Hrvatske komore primalja, situacija vezana uz pravo na priziv savjesti zdravstvenog osoblja, neodrživa je, zbog čega se pacijentima uskraćuje pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše razine zdravlja, a što im jamči Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 5. stavak 1.

Članak 5.
(1) Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.

Taj zakon u članku 5. stavku 3. kaže da nitko nema pravo ugroziti zdravlje drugih.
(3) Nitko ne smije ugroziti zdravlje drugih.

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, također je jasno da se kod ovih, u medijima istaknutih primjera, radi o nepoštivanju prava pacijenata, a nije isključeno da se radi i o ugrožavanju njihova zdravlja.

Članak 2.
Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.

Načela zaštite prava pacijenata
Članak 3.
Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

Načelo humanosti zaštite prava pacijenata
Članak 4.
Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:
– osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića,
– osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
– zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

U konačnici, i Ustav Republike Hrvatske u svom članku 59. jasno kaže da svatko ima pravo na zdravstvenu zaštitu kako to propisuju zakoni.

Kako se u medijima govori o velikom broju zdravstvenih radnika koji se pozivaju na pravo priziva savjesti, s posebnim naglaskom na anesteziologe i primalje, u kojem se slučaju navodi podatak kako bi svaka druga zaposlena primalja koristila pravo priziva savjesti, no zbog nejasno definiranih stavki u Zakonu o primaljama, to nije u mogućnosti na način kako je omogućeno liječnicima i medicinskim sestrama, zanima nas o kojem se to broju zdravstvenih radnika radi i koliko je učestala ova pojava.

Budući da se priziv savjesti odnosi na niz radnji u kojima neki zdravstveni radnici odbijaju sudjelovati, molimo da nas informirate o točnosti podataka koji se navode u medijima, o tome da se priziv savjesti pojavljuje kod obavljanja zdravstvene usluge:
• namjernog prekida trudnoće
• medicinski pomognute oplodnje i porođaja žena koje su začele uz pomoć medicinski pomognute oplodnje
• obavljanja prenatalne dijagnostike (amniocenteze)
• uzimanja matičnih stanica
• necijepljenja djeteta
• informiranja o kontracepciji

Ne pobijajući nikome pravo na priziv savjesti, postavljamo pitanje na koji način planirate zaštititi prava pacijenata na liječenje prema zakonima, i ostvariti ono što pacijentima zakoni jamče, a to je pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše razine zdravlja?

Kako namjeravate razjasniti nejasna pravila o tome tko, kada, i pod kojim uvjetima može ostvariti pravo na priziv savjesti, a da to ne bude na štetu pacijenata?

Budući je Vaša obveza i obveza Vašeg ministarstva osigurati mjerama gospodarske i socijalne politike uvjete za provođenje zdravstvene zaštite, kao i uvjete za zaštitu i očuvanje te poboljšanje zdravlja stanovništva te uskladiti djelovanje i razvoj na svim područjima zdravstva u svrhu osiguranja ostvarivanja zdravstvene zaštite stanovništva, ovaj iznimno važan problem držimo isključivo Vašom odgovornošću i inzistiramo na hitnom rješenju istoga.

Molimo da medijski javno odgovorite na ovo naše otvoreno pismo i pitanja koja postavljamo!

STRANKA SNAGA”

Leave a Reply