NEMA ZASTARE POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE ANUITETE PRIJE NEGO ŠTO SE DEKLARATORNO UTVRDI NIŠTETNOST!

NEMA ZASTARE POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE ANUITETE PRIJE NEGO ŠTO SE DEKLARATORNO UTVRDI NIŠTETNOST!

ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU PRVI JE U HRVATSKOJ POTVRDIO PRAVNO SHVAĆANJE VRHOVNOG SUDA RH O ZASTARI POTRAŽIVANJA NA TEMELJU NIŠTETNOSTI!

16. srpnja 2020.

Županijski sud u Varaždinu donio je 20. svibnja 2020. značajnu presudu u slučaju franak po pitanju utvrđenja zastarnoga roka za potraživanje preplaćenih iznosa na temelju ništetnih ugovornih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF. Presudu je izvrsno obrazložilo sudačko vijeće u sastavu tri sutkinje, Dubravke Bosilj, Tanje Novak-Premec i Sanje Bađun. Prvostupanjskom presudom 2019. godine dosuđeni su svi preplaćeni anuiteti i pripadajuće zatezne kamate od početka primjene nepoštenih ugovornih odredaba, gdje je sutkinja Karmen Ošpuh već tada pravilno utvrdila kako je pravomoćnošću kolektivne presude nastupio prekid zastare za pojedinačna potraživanja u konkretnoj tužbi, pa je stoga već tada odbijen prigovor zastare zastupnika Addiko banke.

No, drugostupanjsko sudačko vijeće otišlo je još jedan korak dalje, jer je prethodno 30. siječnja 2020. donijeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH po kojemu zastara potraživanja na temelju ništetnosti počinje teći tek po utvrđenju ništetnosti ugovora odnosno ugovornih odredaba. U skladu s tim pravnim shvaćanjem konkretno sudačko vijeće Županijskoga suda u Varaždinu odbilo je prigovor zastare u žalbi Addiko banke sljedećim riječima:
„Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojim je presudama broj Rev-2245/2017, Rev-3142/2018 i Rev-1404/2018 izrazio shvaćanje da pokretanjem parničnog postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača dolazi do prekida zastare na temelju čl.241. ZOO-a te da zastara individualnih restitucijskih zahtjeva počinje teći ispočetka tek od trenutka pravomoćnosti sudske odluke donesene u povodu te tužbe. Ocjena neosnovanosti prigovora zastare prvostupanjskog suda utemeljena je na identičnom stajalištu Vrhovnog suda izraženog u naprijed citiranim odlukama. Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske, međutim, revidirao je naprijed navedeno shvaćanje donošenjem Zaključka na svojoj sjednici od 30. siječnja 2020. koji glasi:
Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno u slučaju zahtjeva iz članka 323. stavak 1. ZOO/05 (članak 104. stavak 1. ZOO/91) kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.
Prema iznesenom shvaćanju utužena tražbina tužitelja nije mogla zastarjeti budući bi zastarijevanje počelo teći tek pravomoćnošću ove odluke kojom su utvrđene ništetnim predmetne odredbe Ugovora o kreditu.“

To je prva pravomoćna sudska odluka kojom je potvrđeno pravno shvaćanje VSRH iz siječnja ove godine po kojemu kod utvrđenja ništetnosti ugovora ili ugovornih odredaba zastara potraživanja ne teče prije nego što se ništetnost deklaratorno ne utvrdi. To znači da u tužbama iz CHF kredita za preplaćene kamate i preplaćeni tečaj, ali i u tužbama iz euro i kunskih kredita za preplaćene kamate, zastara potraživanja ne teče sve dok se deklaratorno ne utvrdi ništetnost ugovornih odredaba. Ukratko, zastara potraživanja u tužbama kojima se traži utvrđenje ništetnosti počinje teći tek po utvrđenju ništetnosti!

Pozivamo sve potrošače da se jave Udruzi Franak radi svih potrebnih objašnjenja vezano za njihove tužbe, bilo da se radi o CHF kreditima, bilo da se radi o euro i kunskim kreditima koji su ugovoreni prije 2013. godine. Mail adresa za pitanja potencijalnih tužitelja jest:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply