ZDENKO ADROVIĆ, KAO ŠEF NADZORNOG ODBORA, ODOBRIO JE VIŠEMILIJUNSKU PREVARU 15.684 KLIJENTA RBA LEASINGA U RAZDOBLJU OD 2008. DO 2013. GOD.

ZDENKO ADROVIĆ, KAO ŠEF NADZORNOG ODBORA, ODOBRIO JE VIŠEMILIJUNSKU PREVARU 15.684 KLIJENTA RBA LEASINGA U RAZDOBLJU OD 2008. DO 2013. GOD.

DANAS JE ZDENKO ADROVIĆ PREDSJEDNIK HUB-A I ZASTUPA INTERESE 8 BANAKA PRAVOMOĆNO OSUĐENIH ZA NEPOŠTENO, NEMORALNO, NESAVJESNO I NEZAKONITO POSTUPANJE PROTIV POTROŠAČA

Zdenko Adrović, tadašnji Predsjednik Nadzornog odbora RBA Leasinga odobrio je milijunsku prevaru 15.684 klijenata što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) utvrdila u nadzoru nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju RBA Leasinga.

To je bila pljačka na način da je RBA Leasing u periodu od 2008. do 2013. suprotno potpisanom ugovoru o leasingu povećavao rate leasinga tako što je povećavao fiksni dio kamate kako bi nezakonito povećali prihode i dobit koji članovima tijela osiguravaju bonuse za uspješno poslovanje na kraju godine.

Takvim postupanjem oštećeno je 15.684 klijenata, a razmjeri štete zasigurno će se brojati u desecima milijuna kuna, moguće je da pljačka doseže i 100 milijuna kuna ukupno.

S obzirom na pljačku građana koja je već dokazana u kolektivnom sudskom postupku protiv 8 banaka i štetu koja se broji u milijardama kuna vrijeme je da se i Državno odvjetništvo RH napokon trgne i pročešlja sve kreditne i financijske institucije i njihovo poslovanje unazad 15 godina, jer taj primjer RBA Leasinga je zasigurno samo kap u moru nepravilnosti i nezakonitosti koje se događaju, i na koje Udruga Franak upozorava zadnjih desetak godina.

U HNB-u, na upit Indexa poručuju da milijunska prevara klijenata RBA Leasinga koju je odobrio Nadzorni odbor na čelu s čovjekom koji danas vodi Hrvatsku udrugu banaka nije predmet njihova interesa, jer se oni bave bankama. Kako se HNB bavi bankama najbolje znaju potrošači koje su osam osuđenih banaka opljačkale, a HNB niti prije niti danas ne priznaje da banke rade nezakonito i nepošteno.

Moramo naglasiti da je modus operandi RBA leasinga korišten i u bankarskom poslovanju, a samo ćemo podsjetiti da je svojevremeno Vrana d.o.o. dobila ukupno milijun kuna na temelju sudske presude upravo zbog toga što Addiko banka nije poštovala ugovor, i samovoljno je povećala maržu jednako kao i RBA leasing. Vjerujemo da su baš sve banke, u većini takvih ugovora povećavale marže izvanugovorno odnosno nezakonito.

Vrijeme je da DORH počne raditi svoj posao kada već svi drugi prebacuju odgovornost na način „prijeđi brigo na drugoga“ dok se građane Hrvatske i dalje pljačka.

Dijelite i ovaj članak Index Istrage koji otkriva kako se na najvišim razinama banaka odlučivalo o pljački građana, i to u vrijeme financijske krize kada su se građani borili za golu egzistenciju zbog gubitka posla, ovrha i deložacija.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/sef-udruge-banaka-bio-je-na-celu-tijela-koje-je-rba-leasingu-odobrilo-tesku-prevaru/2198911.aspx?fbclid=IwAR2JLCz6JVgQk0VEMFzANcguh8lrDt_S3zbO7b2nvSrnbe6yycWzvwzRvLE

Leave a Reply