OTP BANKA MORA VRATITI OBRTNIKU NEZAKONITO NAPLAĆENE KAMATE ZA EURO KREDIT IZ 2006.GOD.

OTP BANKA MORA VRATITI OBRTNIKU NEZAKONITO NAPLAĆENE KAMATE ZA EURO KREDIT IZ 2006.GOD.

Županijski sud u Zagrebu je 17. lipnja ove godine prvi pravomoćno presudio da pravo na utvrđenje ništetnosti nezakonitih odredbi o promjeni kamatne stope imaju i pravne osobe. OTP banka morat će vratiti sve preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate, pri čemu nema zastare potraživanja što je utvrđeno pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH od 30. siječnja 2020.

Banka je u konkretnom slučaju početno ugovorenu kamatnu stopu od 6% uskoro podigla na 8%, bez ikakvih opravdanih ekonomskih razloga odnosno samovoljno što je Županijski sud utvrdio neodredivim, nezakonitim i ništetnim.

Obrtnik je kredit ugovorio 2006. godine, u iznosu od 85.000 EUR, na 10 godina, a iznos koji će mu banka vratiti zbog nezakonitog povećanja kamatne stope je 39.700 kn, a zajedno s pripadajućim zateznim kamatama to će biti ukupno cca. 80.000 kuna.

Ovakva sudska praksa otvara vrata svim korisnicima kredita, i onima koji nisu potrošači, da tuže banke za ništetnost nezakonitih ugovornih odredbi.

Svim poduzetnicima predlažemo da pročitaju ovaj članak u nastavku i neka provjere svoje ugovore o kreditu, bez obzira na valutu i namjenu, a koje su ugovarali u periodu od 2000. do 2013. godine s poslovnim bankama:

https://www.glasistre.hr/…/labinski-odvjetnik-u-tuzbi-proti…

Leave a Reply