OPĆINSKI SUD U VUKOVARU, NAKON ZAHTJEVA ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU ZA DODATNO OBRAZLOŽENJE PRAVA NA OBEŠTEĆENJE DO DANA KONVERZIJE, PRESUDIO JE PO DRUGI PUT PO ISTOME PREDMETU PRAVO POTROŠAČA NA PREPLAĆENE ANUITETE DO DANA KONVERZIJE CHF KREDITA

OPĆINSKI SUD U VUKOVARU, NAKON ZAHTJEVA ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU ZA DODATNO OBRAZLOŽENJE PRAVA NA OBEŠTEĆENJE DO DANA KONVERZIJE, PRESUDIO JE PO DRUGI PUT PO ISTOME PREDMETU PRAVO POTROŠAČA NA PREPLAĆENE ANUITETE DO DANA KONVERZIJE CHF KREDITA

KONKRETNI POSTUPAK PREKRIVEN JE VELOM SUMNJE U PRETHODNO POSTUPANJE ŽUPANIJSKOGA SUDA U SPLITU

Zagreb, 28. srpnja 2020.

Općinski sud u Vukovaru, konkretno sudac Ivica Grubišić, presudio je 24. srpnja 2020. po drugi put u istome predmetu da potrošač koji je konvertirao CHF kredit ima pravo na obeštećenje do dana konverzije. Potrošača u tome postupku zastupa poznata i vrlo uspješna odvjetnica iz Vukovara po pitanju CHF kredita, Martina Alagić.

Bio je to ponovljeni sudski postupak nakon što je po prvoj pozitivnoj presudi Županijski sud u Splitu tu presudu ukinuo, i vratio je na ponovno odlučivanje radi boljeg obrazloženja prava na obeštećenje iz konvertiranog kredita.

Izuzetno je važan zaključak Županijskog suda u Splitu da potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo tražiti preplaćene iznose do dana zaključenja aneksa!

Nakon što je postupio po rješenju, Općinski sud u Vukovaru ponovno je donio istovjetnu presudu kao i prvi put, s dodatnim obrazloženjima koje ukratko možemo sažeti na sljedeći način:
1. Unatoč provedenoj konverziji nije postignuta ravnoteža u pravima i obvezama ugovornih stranka.
2. Tužitelj i u slučaju provođenja konverzije ima pravo na utvrđenje nepoštenosti početno ugovorenih odredbi kao i na restitucijski zahtjev onda kada provedena konverzija nije dovela do ravnoteže u pravima i obvezama stranaka, a što je u konkretnom postupku slučaj.
3. PBZ je dužan tužitelju vratiti novčani iznos koji je isplaćen preko početno ugovorene kamatne stope i valutne klauzule.
4. Tužitelj konverzijom osnovnog kredita nije ostvario zaštitu koju mu jamči Direktiva 93/13 EU, a koja je implementirana u naš pravni sustav.
5. O navedenom izjasnio se za domaće pravo obvezatnom sudskom praksom i sud Europske unije u predmetima C-118/17 i u najnovijoj presudi C-452/18, budući da se tužitelj kod sklapanja ugovora o konverziji nije svojih prava izričito i nakon informiranja odrekao.
6. Odredbe o konverziji niti jednom odredbom ne uređuju pitanje ništavosti osnovnih odredaba ugovora o kreditu
7. Sud je nalaz i mišljenje vještaka u cijelosti prihvatio kao stručan i objektivan, jer je sud na temelju istog utvrdio kolika je ukupna razlika anuiteta, a koja je ostala nevraćena po promjenjivoj kamatnoj stopi odnosno po tečajnoj razlici.
8. Privredna banka Zagreb mora vratiti 16.000 kuna i platiti pripadajuće zatezne kamate u kreditu koji je isplaćen u iznosu 38.000 CHF protuvrijednosti u kunama.
9. Vukovarski sud je vještačenjem uzeo u obzir i preplatu koja je obračunata u konverziji, zbog čega je ukupni iznos za vraćanje manji nego što bi bio da konverzije nije bilo.
10. PBZ mora platiti 13.000 kuna sudskih troškova.

No, u cijelome tom predmetu moramo objasniti i neke sporne sumnjive detalje, koji nama iz Udruge Franak daju za pravo da sumnjamo u događaje oko oglednog postupka, i način kojim je uopće utvrđeno da se ogledni postupak provede.

Najprije je vukovarski sud već presudio pozitivno u korist potrošača 22. studenoga 2019. da bi nakon toga Županijski sud u Splitu 26. veljače 2020. donio rješenje kako ta presuda nije dovoljno obrazložena, a najbitniji detalji iz toga rješenja su na slici.

Ono što je zanimljivo jest to da se u tome rješenju koje je doneseno 26. veljače 2020. navodi nekoliko citata koji su tek kasnije, 4. ožujka 2020., doneseni u Rješenju Gos-1/19 po oglednom postupku na Vrhovnom sudu RH. Nama nije baš jasno kako je moguće da je Županijski sud u Splitu već 26. veljače 2020. znao sadržaj rješenja iz oglednog postupka, pa smo čak o tome i pitali Županijski sud u Splitu, nakon čega su nas s toga suda obavijestili kako se radi o pogrešci u datiranju presude koja je navodno donesena ipak 18. ožujka, ali rješenje je poslano stranci s datumom odluke 26. veljače 2020. kao što se vidi iz skeniranih dijelova rješenja i na početku, i u završnome dijelu rješenja. Takvo postupanje daje nam za pravo da sumnjamo kako se u oglednom postupku nešto krije ispod žita, i da je netko na sudovima manipulirao oglednim postupkom znajući unaprijed kakvo će biti rješenje iz oglednog postupka. Nažalost, to ne možemo dokazati, ali se ne možemo niti oteti dojmu kako sa čitavim oglednim postupkom nešto gadno smrdi, zbog čega smo uostalom prijavili Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji, sa zahtjevom da se pokrene postupak na Sudu EU zbog kršenja prava EU od strane Vrhovnog suda RH.

U međuvremenu, kao što smo već izvijestili, dogodile su se sljedeće pozitivne promjene u sudskoj praksi, ali i u radu institucija koje nadziru financijsko tržište:
1. Donesena je prva pravomoćna presuda koja daje pravo na preplaćene kamate obrtniku koji nije potrošač, koji je imao na jednak način ugovorenu kamatnu stopu kao i potrošači iz CHF kredita. Time je potvrđeno da kamatna stopa koja se mijenja odlukom banke ne važi niti za fizičke osobe, niti za obrtnike, niti za pravne osobe.
2. Potvrđeno je pravomoćno da preplaćene kamate u kunskim kreditima, a time i u euro kreditima, nisu u zastari potraživanja, jer zastara počinje teći tek po utvrđenju ništetnosti ugovorne odredbe o promjeni kamatne stope.
3. HANFA je utvrdila sustavno kršenje ugovora o leasingu koje su radili u Raiffeisen Leasingu, čime je preko 15.000 klijenata koji su ugovorili pravilno kamatne stope prevareno izvanugovornim promjenama kamatnih marži. Time je od klijenata nezakonito uzeto nekoliko desetaka milijuna kuna, možda se radi o iznosu od punih 100 milijuna kuna, ako su baš svi klijenti prevareni.

Udruga Franak ne bavi se samo CHF kreditima, nego se bavi svim nepoštenim kreditima, bez obzira na valutnu klauzulu, i pomaže svim budućim tužiteljima da dođu do svojega novca.

Udruga Franak poziva sve pravne i fizičke osobe koje su ugovarale kredite ili leasing prije 2013. da se jave Udruzi Franak na mail adresu
franak.tuzbe@gmail.com
radi savjetovanja o potencijalnoj tužbi protiv banke odnosno leasing kuće.

Leave a Reply