SUD EU POTVRDIO JE SVE ŠTO GOVORIMO GODINAMA!  NIŠTETNE SU ULAZNE NAKNADE ZA OBRADU KREDITA!

SUD EU POTVRDIO JE SVE ŠTO GOVORIMO GODINAMA! NIŠTETNE SU ULAZNE NAKNADE ZA OBRADU KREDITA!

NIŠTETNE SU ULAZNE NAKNADE ZA OBRADU KREDITA, a možda je i solemnizaciju morala platiti banka!

Donesena je još jedna izvrsna presuda Suda EU po spojenim predmetima iz Španjolske, C-224/19 i C-259/19. U sljedećim danima ćemo presudu detaljno obraditi, i izvijestiti s više detalja o čemu se točno radi, ali zasad možemo sa sigurnošću reći da je Sud EU još jednom potvrdio ono što iz Udruge Franak tvrdimo već godinama. Sud EU utvrdio je da su ništetne ulazne naknade za obradu kredita, i da se te naknade moraju vratiti potrošačima koji su ih platili.

Sud EU išao je čak i dalje od toga, pa je presuđeno da su i troškovi osnivanja hipoteke odnosno troškovi solemnizacije također ništetni, i da se taj trošak mora platiti samo ako postoji neka odredba nacionalnog prava koja tako to propisuje.

Ponovno se moramo pitati, što je u našim ugovorima o kreditu valjano osim imena banke i imena korisnika kredita!

To je dodatno ulje na vatru našim nastojanjima da se svi CHF ugovori proglase NIŠTETNIMA!

Uskoro više detaljnih informacija!

Presuda Suda EU je na linku:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…

Leave a Reply