SPORAZUM O KONVERZIJI NIJE PREPREKA ZA UTVRĐIVANJE NIŠTETNOSTI IZ TEMELJNOG UGOVORA, UTVRĐENO JE TO NOVOM REVIZIJOM VRHOVNOG SUDA RH REV-18/2018!

SPORAZUM O KONVERZIJI NIJE PREPREKA ZA UTVRĐIVANJE NIŠTETNOSTI IZ TEMELJNOG UGOVORA, UTVRĐENO JE TO NOVOM REVIZIJOM VRHOVNOG SUDA RH REV-18/2018!

Zagreb, 14. kolovoza 2020.

Vrhovni sud RH utvrdio je revizijom Rev-18/2018 od 26. svibnja 2020. da Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog CHF ugovora radi utvrđivanja tužbenog zahtjeva za isplatu na temelju ništetnih ugovornih odredaba. Rješenje je to kojim je negativna presuda Županijskog suda u Osijeku ukinuta te je predmet vraćen na ponovno suđenje tome sudu. Rješenje je donijelo sudsko vijeće u sastavu sudaca odnosno sutkinja Katarina Buljan, predsjednica vijeća, Jadranko Jug, sudac izvjestitelj te članovi vijeća Gordana Jalšovečki, Branko Medančić i Slavko Pavković. Tužitelj protiv Addiko banke je Zdenko Sobol, a njegova zastupnica u sporu je odvjetnica Ana Šutalo iz Valpova.

Ukratko, tim rješenjem potvrđena je poznata presuda odnosno rješenje po reviziji 2868/18, i najvažniji detalji iz novoga rješenja 18/2018 su sljedeći:
– ukida se negativna presuda Županijskoga suda u Osijeku kojom je odbijena tužba za utvrđenje ništetnosti valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope
– Županijski sud u Osijeku pogrešno je primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbu za utvrđivanje ništetnosti ugovornih odredaba zbog toga što je provedena konverzija kredita prema tzv. Zakonu o konverziji
– ništetnost ugovora odnosno ugovornih odredaba nastupa od samoga početka, i ne gasi se nikakvim kasnijim sporazumima
– nema zapreke za utvrđivanje ništetnosti ugovora odnosno ugovornih odredaba bez obzira na to što je provedena konverzija kredita iz valute CHF u valutu Euro
– osnovni ugovor proizvodio je ugovorene pravne učinke sve do dana konverzije
– na temelju revizije Rev-3142/18 uopće nije potrebno niti dokazivati ništetnost ugovorene valutne klauzule i promjenjive kamatne stope, nego se to utvrđuje direktno na temelju kolektivne sudske presude
– tužitelj ima pravo utvrđivati ništetnost pojedinih ugovornih odredaba kako bi, unatoč kasnijem Sporazumu o konverziji, ostvario prava koja mu pripadaju odnosno kako bi utvrdio ima li pravo na obeštećenje.

Ta revizija svakako je veliko ohrabrenje i nova potvrda postojanja pravnoga interesa za utvrđivanje naših prava kojom Vrhovni sud pobija netočne tvrdnje banaka kako je sklapanje Sporazuma o konverziji sukladno ZID ZPK zapreka da bi se moglo utvrđivati ništetnim osnovni ugovor o kreditu, pa tako i utvrđivati ništetnim pojedine odredbe tog ugovora te na temelju toga ostvariti svoje pravo na obeštećenje.

Ta odluka ukazuje da, u najmanju ruku, niti jedan sud nema pravo odbiti tužbu uslijed toga što je provedena konverzija kredita već mora deklaratorno utvrditi ništetnost valutne klauzule CHF i ništetnost promjenjive kamatne stope, dok se onda na temelju vještačenja utvrđuje i pravo na puno obeštećenje unatoč konverziji. Sudovi koji su dosad odbijali tužbe bez ikakva posebna obrazloženja, tvrdeći da je konverzijom izgubljen pravni interes odnosno da je samom provedbom konverzije u valutu Euro „sve riješeno“, pogrešno su sudili, i sve takve presude bit će preinačene.

Sada nestrpljivo iščekujemo nove revizije kojima bi konačno bilo potvrđeno i naše pravo na puno obeštećenje unatoč konverzijama.

Udruga Franak ne bavi se samo CHF kreditima, nego se bavi svim nepoštenim kreditima, bez obzira na valutnu klauzulu, i pomaže svim budućim tužiteljima da dođu do svojega novca.

Udruga Franak poziva sve pravne i fizičke osobe koje su ugovarale kredite ili leasing prije 2013. da se jave Udruzi Franak na mail adresu
franak.tuzbe@gmail.com
radi savjetovanja o potencijalnoj tužbi protiv banke odnosno leasing kuće.

Leave a Reply