O OGLEDNOM POSTUPKU, O KAOSU KOJI NAM JE UZROKOVAO TAJ NEZAKONITO POKRENUTI POSTUPAK

O OGLEDNOM POSTUPKU, O KAOSU KOJI NAM JE UZROKOVAO TAJ NEZAKONITO POKRENUTI POSTUPAK

Goran Aleksić:

“O OGLEDNOM POSTUPKU, O KAOSU KOJI NAM JE UZROKOVAO TAJ NEZAKONITO POKRENUTI POSTUPAK

Ogledni postupak je proveden zahvaljujući lobiranju banaka. Najprije su bankarski plaćenici i smutljivci mjesecima pisali razne članke u kojima su tvrdili kako je konverzija retroaktivna, i kako mi imamo pravo na obeštećenje samo ako je konverzija nevaljana. I što se dogodilo? Upecali su ribicu. Pazinski sud je predložio, a VSRH prihvatio pokretanje oglednog postupka kojim se upravo postavlja pitanje valjanosti konverzije. Upravo ono što su bankarski plaćenici reklamirali mjesecima po medijima i raznim portalima, postavljeno je kao pitanje na VSRH. To pitanje nezakonito je postavljeno. Nezakonito je zbog toga jer to pitanje NIJE bitno za naše tužbene zahtjeve koji uopće ne glase na valjanost konverzije, nego glase na isplatu preplaćenih anuiteta i zateznih kamata. Ja imam sumnje da je taj ogledni postupak izlobiran od strane banaka, a kada pogledamo što se pisalo prije toga po medijima, sumnja je još jača. Kakav imamo rezultat? Imamo potvrdu valjanosti konverzije, i imamo situaciju da je predsjednik VSRH javno rekao kako mi imamo pravo na obeštećenje samo ako je konverzija nezakonito provedena. Zbog toga što VSRH nije postavio prethodno pitanje Sudu EU, a morao je, i zbog izjava predsjednika VSRH nakon OP-a, prijavili smo Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji, i taj postupak je sada u tijeku. Meni osobno očigledno je da postoji sprega bankarskih plaćenika i određenih utjecajnih pravnih krugova u Hrvatskoj.

Još je sve to više sumnjivo ako znamo da je u tijeku bio postupak na Sudu EU C-452/18 koji je kasnije odgovorio na pitanje slično našoj konverziji, i kojim je jasno i nedvojbeno utvrđeno da potrošač koji nije upozoren kako će izgubiti svoja buduća prava ako pristane na konverziju, ima pravo na utvrđivanje obeštećenja na temelju novih činjenica nakon konverzije. A ta nova činjenica nakon konverzije jest ništetnost valutne klauzule CHF. Pitam se – zbog čega je VSRH pokrenuo ogledni postupak, ako je znao da se već vodi postupak C-452/18 koji odgovara na ono bitno pitanje koje je važno i za naše konverzije.

Unatoč tome što je presuda C-452/18 potpuno jasna, na našim sudovima je nastao kaos, kao što sam pisao tijekom oglednog postupka. Pisao sam, ako VSRH ne objasni koja su naša prava vezano za preplaćene iznose, da će nastati kaos na sudovima, i da suci neće znati što suditi. Taj kaos je sada činjenica.

Postoje sudovi koji sude da konverzija nema utjecaj na obeštećenje, i da mi unatoč konverziji imamo pravo dobiti naše preplaćene iznose, a to su općinski sudovi:
Vukovar, Slavonski Brod, Osijek, Kutina, Sisak, Varaždin, Virovitica, Koprivnica, Zadar, Stari Grad, Rijeka.

No, postoje sudovi koji sude onako kako je to zamislio predsjednik VSRH Đuro Sessa, i ne mogu se oteti dojmu da upravo zbog njegova utjecaja ti sudovi tako i sude, pa onda odbijaju naše tužbe sljedeći sudovi:
Dubrovnik, Zlatar, Požega, Varaždin (koji eto sudi i pozitivno, i negativno – koji ima kaos i u vlastitome unutarnjem okruženju).

Vjerujem da većina ostalih sudova čeka konačna rješenja, jer ne žele uzrokovati dodatne troškove strankama, i smatram da je to možda i najbolje tako raditi.

Procjenjujem da odgovor na pitanje o pravu na obeštećenje po konverzijama ipak nećemo dobiti u Hrvatskoj, nego na Sudu EU, mada smo ga na Sudu EU već dobili na temelju predmeta koji nisu hrvatski sudski predmeti, ali su i za Hrvatsku obvezni. Vjerujem da će uskoro otići na Sud EU prethodna pitanja vezano za pravo na obeštećenje nakon konverzije, a onda ćemo pričekati do kraja 2021. na konačne odgovore.

„Hvala“ Vrhovnome sudu RH što je ponovno priredio sudski kaos svima nama, ponovno je uzrokovao neizvjesnost u budućnost, i ponovno je uzrokovao pravnu nesigurnost u cijelom sudskom sustavu.

Prvi put je pogrešnom odlukom kada je odbio ništetnost CHF-a, odlukom suprotnom pravu EU uzrokovao konverziju, jer da je tada sudio kako treba mi ne bismo imali nikakvu konverziju, nego bi danas svi bili na sudovima, a sudovi ne bi imali nikakve dileme o presudama.

Trenutno za sve nas koji smo konvertirali kredite u hrvatskome sudskom sustavu vlada neizvjesnost i kaos, točno ono što sam predvidio prije nego je uopće pokrenut ogledni postupak.

Možda je put pazinskoga suda bio popločen dobrim namjerama, ali temelji toga puta urušili su se kao kula od karata, jer su bili potpuno POGREŠNI. Naivno su se upecali u bankarsku mišolovku u Pazinu, a čini mi se da je netko na VSRH to kasnije itekako izlobirao, jer nije bilo uopće temelja da se pokrene takav ogledni postupak.

Sud EU je jasno rekao da mi imamo pravo, ali na hrvatskim sudovima za sve što se dogodi na Sudu EU potrebno je dodatno vrijeme da se to i shvati.

Ma zamislite, jedna od sutkinja na VTS-u koja je bila dio vijeća kod odlučivanja o kolektivnoj presudi, na jednome pravnom skupu je priznala da prvi put kada je odlučivala o CHF-u uopće nije shvaćala pravo EU. Nije li to skandalozna izjava? Pa je onda drugi put razmišljala, i shvatila da su naša prava puno drugačija nego što je ona to prvi put mislila.

Nadam se da na kraju nećemo morati svoja prava tražiti na EU sudu za ljudska prava, jer ako do toga dođe, onda će naša potraživanja platiti svi porezni obveznici u Republici Hrvatskoj.

Pamet u glavu!”

Leave a Reply