ZAGREBAČKI OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD DOSUDIO JE 78.000 KUNA PREPLAĆENIH ANUITETA ZA KONVERTIRANI KREDIT!

ZAGREBAČKI OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD DOSUDIO JE 78.000 KUNA PREPLAĆENIH ANUITETA ZA KONVERTIRANI KREDIT!

OGS ZAGREB POZVAO SE U OBRAZLOŽENJU NA UTVRĐENJA IZ PRESUDA SUDA EU C-118/17 I C-452/18 TE NA UTVRĐENJE IZ ZADNJE REVIZIJE VSRH REV-18/2018!
Zagreb, 21. kolovoza 2020.
Konačno imamo i potvrdu prava na obeštećenje za konvertirane kredite nakon oglednog postupka na našem najvećem općinskom sudu. Na OGS-u Zagreb prvi put nakon oglednog postupka donesena je presuda za konvertirani kredit, kojom je utvrđeno da tužitelj koji je konvertirao CHF u EURO ima pravo na obeštećenje od Addiko banke.
Sutkinja dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić donijela je tu izuzetno važnu presudu 20. kolovoza 2020., a odvjetnik koji je zastupao tužitelja jest poznati zagrebački odvjetnik Nenad Horvat, koji je poznat i po prvoj pravomoćnoj presudi u Hrvatskoj za preplaćene kamate iz EURO kredita. Dosuđeno je ukupno 78.000 kuna preplaćenih anuiteta što će ukupno sa zateznim kamatama biti oko 160.000 kuna koje Addiko mora uplatiti tužitelju.
Sutkinja Matuško Antonić pozvala se na relevantnu sudsku praksu Suda EU i Vrhovnog suda RH, pa je pravo na obeštećenje potrošaču koji je konvertirao kredit obrazložila na sljedeći način:
1. Sud smatra tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu preplaćenih anuiteta zbog ništetne valute CHF i ništetne promjenjive kamatne stope osnovanim.
2. Tužitelj nije ispitivan u dokaznom postupku, jer tužitelj nije pobijao konverziju, niti je tražio da se konverzija proglasi nevaljanom, a utvrđenja ništetnosti valute CHF i kamate iz osnovnog ugovora već su kolektivno riješena.
3. Sud je navode Addiko banke da bi tražbina tužitelja bila namirena ugovaranjem aneksa za konverziju procijenio neosnovanim.
4. Tužitelj nije pristao niti slobodnom voljom niti sporazumno da se iznosi uplaćeni s osnova ništetnih odredbi kojima je bila regulirana promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula CHF uračuna u Izračun konverzije.
5. Tužitelj se nije odrekao svojih prava da ostvaruje pravo na povrat uplaćenih iznosa s osnova ništetnih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF, za koje ugovorne odredbe je utvrđeno odlukama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske da su ništetne.
6. Sud ističe kako je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Rev 18/2018 od 26. svibnja 2020. godine zauzeto stajalište da i nakon sklapanja sporazuma o konverziji kredita nema zapreke da se utvrđuje ništetnost odredbi ugovora o kreditu te da treba imati u vidu da je do sklapanja sporazuma o konverziji bio na snazi osnovni Ugovor o kreditu koji je proizvodio pravne učinke, a koji pravni učinci se upravo odnose na ispunjavanje obveza korisnika kredita na temelju nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.
7. Sud je imao u vidu i presudu Suda Europske unije C-118/17 od 14. ožujka 2019. godine u kojoj je izraženo stajalište kako činjenica da su određene ugovorne odredbe putem zakona bile proglašene nepoštenim i ništavim te zamijenjene novim odredbama, da bi se održao postojeći ugovor na snazi, ne može imati za učinak smanjenje zaštite zajamčene potrošačima.
8. Sud je imao u vidu i izraženo stajalište Europskog suda u odluci broj C-452/18 od 9. srpnja 2020. godine u kojoj odluci se navodi da se potrošač može nagodbom odreći učinaka do kojih bi dovelo proglašavanje odredbe nepoštenom samo pod uvjetom da je to odricanje rezultat slobodnog i informiranog pristanka potrošača.
9. Sud ističe kako tuženik (Addiko) na kojem je teret dokaza nije dokazao u tijeku postupka da bi se tužitelj odrekao svojeg prava na sudsku zaštitu u smislu da zahtjeva povrat preplaćenih iznosa koji su predmet spora, niti je dokazao da bi tužitelju predočio i informirao ga o ekonomskim posljedicama koje za njega nastaju u smislu da će obuhvatiti Izračunom sve uplaćene iznose pa i one koje je tužitelj uplatio na temelju nepoštenih i ništetnih odredbi Ugovora o kreditu u postupku konverzije, a nije ni dokazao da se sporazumio s tužiteljem o načinu korištenja iznosa koji je tužitelj uplatio temeljem ništetnih i nepoštenih ugovornih odredbi.
10. Nalaz i mišljenje vještaka sud je u cijelosti prihvatio, jer je dano na jasan i određeni način, u skladu s pravilima struke.
Prvostupanjske presude na sudovima u Vukovaru, Osijeku, Varaždinu, Kutini, Sisku, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Starigradu, Slavonskome Brodu, Velikoj Gorici, a evo sada i u Zagrebu daju nam za pravo da možemo računati kako će i Vrhovni sud RH konačno potvrditi da su samo takve presude utemeljene te da su u skladu s pravom EU-a i s hrvatskim pravom.
Posebice nas veseli ova zadnja presuda OGS-a u Zagrebu koja je izuzetno opširno, detaljno i temeljito obrazložena i argumentirana te potkrijepljena obvezujućim pravnim shvaćanjima Suda Europske unije.
Čestitamo odvjetniku Nenadu Horvatu i sutkinji dr.sc. Matuško Antonić na izuzetno stručnoj i kvalitetnoj presudi u korist potrošača koji je konvertirao svoj CHF kredit u EURO kredit.
Ponavljamo još jednom – KONVERZIJA NIJE OBEŠTEĆENJE!
Pozivamo sve potrošače, ali i pravne osobe, koji su ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 2013. godine, u bilo kojoj valuti, da se jave radi informacija o tužbama na mail adresu:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply