PRAVOMOĆNO U BJELOVARU I RIJECI!  POTROŠAČI I PODUZEĆA S KUNSKIM I EURO KREDITIMA UGOVORENIM PRIJE 2013. IMAJU PRAVO NA PREPLAĆENE KAMATE, I TO BEZ ZASTARE POTRAŽIVANJA!

PRAVOMOĆNO U BJELOVARU I RIJECI! POTROŠAČI I PODUZEĆA S KUNSKIM I EURO KREDITIMA UGOVORENIM PRIJE 2013. IMAJU PRAVO NA PREPLAĆENE KAMATE, I TO BEZ ZASTARE POTRAŽIVANJA!

Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Konačno je pravomoćno potvrđeno ono što iz Udruge Franak tvrdimo već 7 godina! Potrošači i poduzeća koji su ugovarali kredite s promjenjivom kamatnom stopom koja se mijenja odlukom banke, u jednakoj su poziciji kao i potrošači s CHF kreditima, i imaju pravo tužbama utvrditi sljedeće:
1. Ništetnost promjenjive kamatne stope koja se mijenja odlukom banke.
2. Dobiti sve razlike kamata koje se izračunaju tako da se od povećane naplaćene kamate oduzme kamata po početnom otplatnom planu, a uz to imaju pravo i na zatezne kamate od dana nezakonite naplate kamata.

Utvrđeno je to pravomoćnim presudama Županijskog suda u Bjelovaru za preplaćene kamate iz kunskoga kredita Privredne banke Zagreb te pravomoćnom presudom Županijskog suda u Rijeci za preplaćene kamate iz kredita s valutnom klauzulom EURO. Utvrđenja iz obiju presuda vrlo su slična, pa ukratko navodimo najbitnije detalje:
1. Ništetna je odredba ugovora o kreditu kojom se određuje kako će banka kamatnu stopu mijenjati svojom odlukom.
2. Utvrđuju se iznosi preplaćenih kamata, pa tako PBZ mora vratiti 10.720 kuna za kunski kredit (kredit 220.000 kuna) te Splitska banka mora vratiti 700 eura za EURO kredit (kredit 30.000 EURA) plativo u kunama po tečaju na dan plaćanja, a osim toga obje banke moraju platiti pripadajuće zatezne kamate i sudske troškove.
3. Kolektivna presuda u slučaju franak odnosi se samo na kredite s valutnom klauzulom CHF, ali njezin meritum kojim se utvrđuje nepoštenost odnosno ništetnost ugovornih odredaba o načinu promjene kamatne stope primjenjiv je na svaki kredit, bez obzira na valutu kredita.
4. Nema zastare potraživanja za preplaćene iznose, jer je Vrhovni sud RH svojim pravnim shvaćanjem od 30. siječnja 2020. utvrdio da zastara potraživanja na temelju ništetnosti ugovornih odredaba počinje teći tek po utvrđenju ništetnosti, a to znači od dana pravomoćnosti konkretne privatne sudske presude.

Time su sve tvrdnje koje smo iznosili unazad 7 godina dobile pravomoćnu potvrdu na županijskim sudovima, i sada nema više nikakve dileme da pravo na preplaćene kamate imaju svi potrošači, ali i sva poduzeća, s kojima su banke ugovorile kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banaka, ako su te kamatne stope tijekom otplate povećavane u odnosu na početnu kamatnu stopu.

Radi se prema našim procjenama o cca. 400.000 kunskih i euro kredita ugovorenih prije 2013. godine, i u gotovo svim tim kreditima klijenti banaka imaju pravo tužiti i dobiti svoj novac. Pritom je nebitna činjenica da je netko možda već otplatio kredit.

Pravo na preplaćene kamate otplatom kredita se ne gasi!

U svrhu boljeg informiranja potrošača i poduzeća koji su ugovarali prije 2013. kredite s valutnom klauzulom EURO ili kunske kredite, formirali smo i posebnu facebook grupu pod nazivom: TUŽITE BANKU, UZMITE PREPLAĆENE KAMATE! Pozivamo sve potrošače i poduzeća s takvim kreditima da se pridruže toj grupi kako bi se bolje informirali o svojim pravima, a link za tu grupu jest sljedeći:
https://www.facebook.com/groups/2708082862852210

Pozivamo sve potrošače, ali i pravne osobe, koji su ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 2013. godine, u bilo kojoj valuti, da se jave radi potrebnih informacija o tužbama na mail adresu:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply