ODVJETNIČKI URED KUHARIĆ I KUHARIĆ PRAVOMOĆNO ODGODIO OVRHU NEKRETNINE PO RECEPTU KUHARA SA SUDA EU!

ODVJETNIČKI URED KUHARIĆ I KUHARIĆ PRAVOMOĆNO ODGODIO OVRHU NEKRETNINE PO RECEPTU KUHARA SA SUDA EU!

POSTUPANJE SUDOVA U SKLADU S PRESUDOM SUDA EU C-407/18, KUHAR, POSTAJE UOBIČAJENA PRAKSA NA HRVATSKIM SUDOVIMA!
Zagreb, 28. studenoga 2020.
Imamo opet radosne vijesti, ovaj put sa Županijskog suda u Zagrebu, koji je 20. listopada 2020. pravomoćnim rješenjem Gž Ovr-797/2020 odgodio ovrhu nekretnine obitelji koja ima ugovoreni CHF kredit koji je otkazan zbog neplaćanja anuiteta na vrijeme.
Rješenje je ishodio odvjetnički ured Kuharić i Kuharić iz Koprivnice, naslanjajući se prvenstveno na presudu Suda EU C-407/18, Kuhar.
Ovrha nekretnine odgođena je sve dok ne završi sudski postupak za proglašenje ovrhe nedopuštenom zbog toga što potraživanje ovrhovoditelja APS RE service d.o.o. nije u skladu sa stvarnim stanjem duga. Budući da se radi o otkazanom CHF kreditu s nepoštenom valutom i kamatom, to znači da u vrijeme otkaza kredita uopće nije bilo razloga za jednostrani raskid ugovora od strane Zagrebačke banke, koja je nakon otkaza ugovora potraživanje prodala APS RE serviceu d.o.o..
Razlozi za odgodu ovrhe obrazloženi u rješenju Gž Ovr-797/20 su sljedeći:
1. Stajalište Suda EU izrečeno u presudi C-408/17, Kuhar, obvezujuće je za sve hrvatske sudove.
2. Činjenični supstrat konkretnog hrvatskog predmeta po kojemu je ovrha odgođena identičan je supstratu prikazanom u presudi C-408/17, koja se odnosi na slovenski predmet ovrhe nekretnine.
3. Budući da je ovršenik pokrenuo postupak za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe, i prije završetka toga spora nije moguće utvrditi opravdanost ovrhe, odnosnu ovrhu potrebno je odgoditi sve dok ne završi postupak za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe.
4. Ovrha je odgođena zbog toga jer bi njezinim provođenjem nastala nenadoknadiva šteta za ovršenika, ukoliko se kasnije utvrdi kako takva ovrha nije dopuštena zbog toga što je dugovanje po odnosnom potraživanju bitno manje nego što je prikazano od strane ovrhovoditelja.
Konkretni ovršenik će dodatno tužiti i Zagrebačku banku zbog nepoštenih ugovornih odredaba ili zbog ništetnosti ugovora te će tražiti restituciju na koju ima pravo u skladu s pravom EU te u skladu s kolektivnom presudom u slučaju franak. Ispostavit će se na kraju da ovrha nekretnine apsolutno nije moguća, jer je naprotiv Zagrebačka banka dužna ovršeniku vratiti preplaćene anuitete zajedno sa zateznim kamatama, a u slučaju ako se utvrdi ništetnost ugovora, onda je ništetna i cesija kojom je Zagrebačka banka potraživanje prodala.
Potpuno je jasno i nedvojbeno da su svi potrošači koji su ugovorili kredite s nepoštenom valutnom klauzulom CHF i nepoštenom promjenjivom kamatnom stopom plaćali anuitete veće i do 80% od anuiteta bez nepoštenih odredaba, pa su im i preostale glavnice u trenutku otkaza kredita manje čak i do 50% od glavnica iskazanih od strane banke kod jednostranog raskida ugovora. Na temelju tih notornih činjenica svaki sud bi trebao odgoditi ovrhu nekretnine sve dok se ne utvrdi stvarno stanje duga, gdje će se u svakome takvom predmetu na kraju dokazati da je raskid ugovora bio nezakonit jer dugovanje potrošača nije uopće postojalo u vrijeme raskida, nego je dapače svaki potrošač preplatio dospjele anuitete za iznos koji se utvrđuje vještačenjem.
Čestitamo na novom pravomoćnom rješenju i podsjećamo da je već prije Županijski sud u Varaždinu donio slično rješenje 6. listopada 2020., Gž Ovr-584/20.
Pozivamo sve potrošače s nepoštenim ugovorima o kreditu, kojima prijeti ovrha nekretnine uslijed jednostranog raskida ugovora o kreditu, da na vrijeme reagiraju i spriječe ovrhu nekretnine jer stanje potraživanja vjerovnika ovrhovoditelja ne odgovara stvarnome stanju duga, što je notorna činjenica u svim kreditima s valutnom klauzulom CHF!

Leave a Reply