KONVERZIJA NIJE PREPREKA ZA OBEŠTEĆENJE, UTVRDIO JE PRAVOMOĆNOM PRESUDOM ZA DVA KONVERTIRANA KREDITA ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU!

KONVERZIJA NIJE PREPREKA ZA OBEŠTEĆENJE, UTVRDIO JE PRAVOMOĆNOM PRESUDOM ZA DVA KONVERTIRANA KREDITA ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU!

S velikom radošću na početku 2021. godine, u najtežim trenucima za našu domovinu nakon Domovinskog rata, objavljujemo jednu izuzetno radosnu vijest. Županijski sud u Osijeku potvrdio je 21. prosinca 2020. drugostupanjskom presudom Gž-4250/20, pravomoćnost presude za dva konvertirana kredita te je naložio Addiko banci vraćanje 80.000 kuna preplaćenih kamata i preplaćenog tečaja za ta dva konvertirana kredita, a to znači da zajedno sa zateznim kamatama tužiteljici Danici Brezec iz Josipova Addiko mora uplatiti oko 160.000 kuna uz 14.000 kuna sudskih i odvjetničkih troškova. Ukupni iznos obaju kredita bio je 56.000 CHF odnosno oko 260.000 kuna.
Pravomoćnost presude suca Zorana Šljivca s Općinskog suda u Virovitici, Stalne službe u Slatini, potvrdila je osječka sutkinja Jadranka Toša-Berečić.
Gospođu Brezec zastupalo je Odvjetničko društvo Volić & Ružička & Cabadaj Cafuta iz Garešnice.
Ono što dodatno valja istaknuti jest brzina kojom je sutkinja Toša-Berečić donijela odluku, naime prvostupanjska presuda suca Šljivca donesena je 8. rujna 2020., pa je do pravomoćnosti presude i njezine odluke proteklo svega tri mjeseca.
Temeljna obrazloženja odluke kojom je utvrđeno da konverzija nije zapreka za obeštećenje su sljedeća:
1. Konverzija nije od značaja za tužbeni zahtjev kojim se traže preplaćene kamate i preplaćeni tečaj zbog ništetnosti valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope.
2. Niti zakonom o konverziji, niti aneksom nije riješeno pitanje ništetnosti odredaba o kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF.
3. Intencija zakona bila je izjednačavanje potrošača iz CHF kredita s potrošačima iz EURO kredita.
4. Aneksom se riješilo pitanje kamatnih stopa od dana ugovaranja aneksa, ali se nije riješilo pitanje preplaćenih kamata i tečaja prije konverzije.
5. Konverzijom se rješavaju isključivo pitanja ugovornih obveza, a ne rješavaju se izvanugovorne obveze proizašle iz ništetnosti ugovornih odredaba.
6. Unatoč ispravno provedenoj konverziji, vještak je utvrdio da postoje preplaćeni iznosi koji konverzijom nisu riješeni.
7. Na temelju Direktive 93/13, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te na temelju odluke Vrhovnog suda po reviziji Rev-2868/18 tužiteljica ima pravo na svoja potraživanja zbog ništetnih ugovornih odredaba.
8. Prema odluci Vrhovnog suda u oglednom postupku Gos-1/19 konverzija je valjana, i ne utječe na pravo potrošača da potražuje preplaćene iznose zbog ništetnih odredaba.
9. Addiko banka nije dokazala da je konverzijom izvršeno vraćanje preplaćenih anuiteta.
10. Tužiteljica je vlasnica OPG-a, kredit je koristila kao fizička osoba za nabavku poljoprivredne mehanizacije, a status potrošača priznat joj je konverzijom na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju.
Izuzetno nas veseli činjenica da postoje suci koji nemaju nikakvih dvojbi oko primjene prava EU, i koji nemaju potrebe čekati na odluku Suda EU po predmetu C-567/20, u kojemu se odlučuje o pravu potrošača na restituciju nakon konverzije. Unatoč tome moramo upozoriti na to da će vjerojatno ipak većina sudova pričekati odluku Suda EU, a dotad će postupci biti u prekidu. Važno je, prije svega, da svi oni suci koji nisu sigurni kako valja suditi pričekaju odluku Suda EU, i time ne uzrokuju nepotrebne troškove niti jednoj stranci u aktualnim sudskim postupcima vezanim za konvertirane CHF kredite.
Naglašavamo da i dalje postoji 60.000 ljudi koji su otplatili kredite koje nisu prije toga konvertirali, a koji još uvijek nisu tužili banke unatoč tome što nema nikakvih dvojbi o njihovim pravima. Sve njih pozivamo da ne čekaju, nego da što prije tuže banke, a za savjet se mogu javiti Udruzi Franak na adresu elektroničke pošte:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply