OPĆINSKI SUD U RIJECI PRESUDIO NIŠTETNOST CHF UGOVORA! ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU POTVRDIO PRAVOMOĆNO DA KONVERZIJA NEMA UTJECAJ NA OBEŠTEĆENJE!

OPĆINSKI SUD U RIJECI PRESUDIO NIŠTETNOST CHF UGOVORA! ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU POTVRDIO PRAVOMOĆNO DA KONVERZIJA NEMA UTJECAJ NA OBEŠTEĆENJE!

Zagreb, 22. siječnja 2021.
Objavljujemo dvije radosne vijesti u jednome danu! Općinski sud u Rijeci dosudio je 21. siječnja 2021. ništetnost CHF ugovora o kreditu Zagrebačke banke! Presudu je donio sudac Damir Vinketa!
Županijski sud u Osijeku presudom Gž-2758/2019 pravomoćno je potvrdio 23. studenoga 2020. presudu Općinskog suda u Zadru za preplaćene kamate iz konvertiranog kredita. Na temelju te pravomoćne presude OTP banka mora uplatiti zajedno sa zateznim kamatama oko 90.000 kuna potrošaču tužitelju te mora platiti još i 11.000 kuna sudskih i odvjetničkih troškova.
Riječka presuda ukratko je obrazložena na sljedeći način:
1. Kolektivno je utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope koje su ugovorene za konkretni tuženi kredit koji je s tužiteljem ugovorila Zagrebačka banka.
2. Iznos kredita u francima jest predmet kredita, a promjenjiva kamatna stopa jest cijena kredita, a to su bitni sastojci ugovora.
3. Ništetnost bitnih sastojaka uzrokuje ništetnost ugovora, kao što je to već utvrđeno revizijom VSRH Gzz-105/02;Rev-907/02, zatim presudom Suda EU C-118/17, Dunai, a sve je to u skladu s člancima 1021. i 1022. Zakona o obveznim odnosima.
4. Na temelju utvrđenja iz svih spomenutih presuda i zakonskih odredaba, konkretni CHF ugovor je ništetan.
Tužitelj će naknadno tražiti vraćanje svega novca koji je Zaba od njega primila, i koji mora vratiti zajedno sa zateznim kamatama. Mi čekamo dan kada će Vrhovni sud RH konačno utvrditi ono što je Sud EU utvrdio presudom C-118/17, Dunai – krediti s ništetnom valutom ništetni su u cijelosti!
Presudu za konvertirani kredit zadarske sutkinje Jadranke Nižić-Peroš pravomoćno je potvrdila osječka sutkinja Jadranka Toša-Berečić. Ukratko, dvije izvrsne sutkinje Jadranke, jedna s Jadranskog mora, a druga s Panonskog mora, utvrdile su sljedeće:
1. OTP banka je bez pregovaranja s tužiteljem ugovorila nepoštenu, i zbog toga ništetnu ugovornu odredbu o promjenjivoj kamatnoj stopi.
2. Konverzija CHF u EURO nema utjecaj na utvrđenje ništetnosti iz temeljnog ugovora.
3. Revizijom i Rješenjem Rev-2868/18, Vrhovni sud RH utvrdio je da i nakon konverzije potrošač ima pravni interes za utvrđivanje deklaratornih i kondemnatornih zahtjeva iz temeljnog ugovora.
4. Uslijed navedenih utvrđenja, tužitelj ima pravo na preplaćene iznose kamata koje se temelje na razlici naplaćenih kamata i kamata kakve su trebale biti naplaćene po početnom otplatnom planu te na pripadajuće zatezne kamate koje teku od dana kada je pojedina razlika u svakome anuitetu nastala.
Tužitelj će morati, ako već nije, novom tužbom zatražiti i razliku tečaja. Naravno, tužitelj može novom tužbom tražiti deklaratorno ništetnost ugovora, a kumulativno kondemnatorno može tražiti isplatu na temelju razlike tečaja, pa ukoliko na kraju dobije ništetnost ugovora može još jednom novom tužbom zatražiti sve razlike koje mu pripadaju! No, unatoč tome što je tužitelj pravomoćno dobio kamate, smatramo da je možda najbolje pričekati odluku Suda EU po predmetu C-567/20 u kojemu se odlučuje o pravu na restituciju nakon konverzije, pa tek potom nastaviti s novim tužbama.
Čestitamo od srca svim sudionicima sudskih postupaka u Rijeci, Zadru, i Osijeku!
POZIVAMO SVE POTROŠAČE IZ CHF KREDITA DA SE JAVE UDRUZI FRANAK RADI SAVJETOVANJA O TUŽBAMA NA MAIL:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply