PRESUDOM C-198/20 SUD EU NEDVOJBENO JE UTVRDIO DA SVAKI POTROŠAČ IMA PRAVO NA ZAŠTITU IZ DIREKTIVE 93/13, BEZ OBZIRA NA NJEGOVA STRUČNA ZNANJA!

PRESUDOM C-198/20 SUD EU NEDVOJBENO JE UTVRDIO DA SVAKI POTROŠAČ IMA PRAVO NA ZAŠTITU IZ DIREKTIVE 93/13, BEZ OBZIRA NA NJEGOVA STRUČNA ZNANJA!

Zagreb, 18. lipnja 2021.
Sud EU još jednom je vrlo jednostavnom presudom razriješio sve dileme oko statusa potrošača u bilo kojem postupku koji fizička osoba vodi protiv trgovca.
Poljski sud je zatražio odgovor na pitanje može li se utvrđivati nepoštenost ugovornih odredaba za sve potrošače, ili samo za one koji su prosječni, normalno informirani, razumno pažljivi i mudri kod ugovaranja pravnog posla.
Odluka Suda EU važna je za Hrvatsku, jer se događa da banke pokušavaju u kolektivnom slučaju franak izostaviti iz kolektivne presude potrošače koji su ekonomisti, pravnici, i sve druge potrošače koji uslijed zanimanja kojim se bave imaju širu sliku financijskih tokova u svijetu ili su eventualno pravni stručnjaci više kategorije (npr. suci), ali isto tako s druge strane žele izuzeti i one potrošače koji su možda nedovoljno pažljivo pročitali ugovore o kreditu, pa se pokušava takve potrošače svesti na neodgovorne pojedince kod ugovaranja, čime ih se želi izuzeti iz izravne primjene kolektivne presude.
No, Sud EU je 10. lipnja 2021. presudom C-198/20 vrlo jednostavno i bez velike filozofije razriješio sve te dileme, i presudio je sljedeće:
„Zaštita predviđena Direktivom Vijeća 93/13 / EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u ugovorima sklopljenim s potrošačima primjenjuje se na sve potrošače, a ne samo na one koji se mogu smatrati ‘prosječnim potrošačima, normalno informiranim i razumno pažljivim i informiranim’.“
Hrvatski sudovi upravo tako i sude u svim predmetima iz kolektivne presude, što je potvrđeno i revizijom na Vrhovnom sudu Rev-3142/18, koja je potvrđena i ustavnom presudom, i kojom je utvrđeno da kolektivna presuda ima izravnu primjenu na SVE potrošače, pa nije potrebno dokazivati ono što je već utvrđeno kolektivnom presudom.
Unatoč tome, dobro je pozvati se i na presudu Suda EU C-198/20 kojom je sve to nedvojbeno potvrđeno, i kojom je konkretno i hrvatskim bankama dano na znanje da će se kolektivna presuda u slučaju franak primijeniti na baš svakog potrošača koji je ugovorio kredit s valutnom klauzulom CHF u jednoj od osam osuđenih banaka.

 

Leave a Reply