200.000 KUNA UPLATILA JE PRIVREDNA BANKA ZAGREB TUŽITELJU PO PRAVOMOĆNOJ PRESUDI ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU GŽ-1279/21!

200.000 KUNA UPLATILA JE PRIVREDNA BANKA ZAGREB TUŽITELJU PO PRAVOMOĆNOJ PRESUDI ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU GŽ-1279/21!

SUDSKA PRAKSA ZA EURO I KUNSKE KREDITE VRLO JE UJEDNAČENA NA ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA!
Zagreb, 23. srpnja 2021.
Privredna banka Zagreb uplatila je ovih dana tužitelju ukupno 200.000 kuna preplaćenih kamata, zateznih kamata i sudskih troškova na temelju pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu za ništetne kamate iz kunskog kredita realiziranog u iznosu od 1.110.000 kuna!
Sudska praksa za preplaćene kamate iz kunskih i euro kredita vrlo je ujednačena i stabilna na županijskim sudovima za fizičke osobe te na Visokom trgovačkom sudu za pravne osobe. Više nema nikakvih dilema vezano za pravo na preplaćene kamate fizičkih i pravnih osoba. Najnovija presuda Županijskog suda u Zagrebu kojom je potvrđena pravomoćnost presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu potvrda je takvoj tvrdnji.
Sudačko vijeće Županijskog suda u Zagrebu u sastavu sutkinja Darije Horvat, predsjednice vijeća, Lidije Bošnjaković, članice vijeća te suca Josipa Grubišića, člana vijeća potvrdilo je 28. travnja 2021. presudom Gž-1279/21 pravomoćnost presude zagrebačke sutkinje Gorane Žurić Juretić na temelju koje je Privredna banka Zagreb tužitelju ovih dana već isplatila ukupno 200.000 kuna preplaćenih i zateznih kamata te sudskih troškova za kredit u iznosu od 1.110.000 kuna.
Tužitelja je zastupala poznata zagrebačka odvjetnica Patricia Đurić, koju najbolje pamtimo po tome da je upravo na temelju njezine revizije Rev-2868/18 Vrhovni sud utvrdio da potrošači s konvertiranim kreditima imaju i dalje pravni interes za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnih CHF ugovora, a osim toga odvjetnica Đurić zajedno s kolegom Srđanom Kalebotom zastupa potrošačicu iz tužbe po kojoj se vodi predmet C-567/20 na Sudu EU, koji će biti presudan za obeštećenja potrošača iz konvertiranih kredita.
Temeljna utvrđenja iz pravomoćne presude su sljedeća:
1. Ništetne su ugovorne odredbe iz kunskog kredita kojima je ugovoreno da je kamatna stopa promjenjiva sukladno odluci banke te sukladno korištenju grupa proizvoda i urednosti poslovanja korisnika kredita.
2. Ugovorna odredba o kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke jest neodređena i neodrediva, zbog čega je ništetna. Sve kamate naplaćene iznad početnog otplatnog plana, PBZ mora vratiti tužitelju te platiti i zatezne kamate.
3. Iako se kolektivna presuda ne primjenjuje na kunske kredite, argumenti iz te presude istovjetni su i za kunske kredite.
4. Nema zastare potraživanja, i to na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH od 30.1.2020. kojim je nedvojbeno utvrđeno da zastara potraživanja počinje teći danom utvrđenja ništetnosti ugovora, u konkretnom slučaju zastara potraživanja počinje teći danom konkretne pravomoćne presude za djelomičnu ništetnost ugovora.
PBZ je ovih dana već uplatio tužitelju na temelju te pravomoćne presude 101.000 kuna preplaćenih kamata, 84.000 kuna zateznih kamata i 15.000 kuna sudskih troškova odnosno ukupno 200.000 kuna.
Pozivamo sve fizičke i pravne osobe koje su ugovarale kredite prije 2013. da se jave Udruzi Franak radi savjetovanja o tužbama, jer velika većina tih kredita ima nezakonito ugovorene i nezakonito naplaćene kamate. Pritom nije važna vrsta kredita, nego je jedino bitno da je ugovorena kamatna stopa koja se mijenja samovoljnom odlukom banke, koja je zbog toga ništetna odnosno nevaljana.
Mail za savjetovanje jest:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply