PRAVOMOĆNO POTVRĐENO NA VISOKOME TRGOVAČKOM SUDU: „OBRT IMA PRAVO NA OBRAČUN PREPLAĆENIH KAMATA IZ POSLOVNOG KREDITA U SKLADU S PROMJENAMA EURIBORA, I TO BEZ ZASTARE POTRAŽIVANJA!“

PRAVOMOĆNO POTVRĐENO NA VISOKOME TRGOVAČKOM SUDU: „OBRT IMA PRAVO NA OBRAČUN PREPLAĆENIH KAMATA IZ POSLOVNOG KREDITA U SKLADU S PROMJENAMA EURIBORA, I TO BEZ ZASTARE POTRAŽIVANJA!“

ADDIKO BANKA ISPLATILA JE UKUPNO 800.000 KUNA OBRTNICIMA ZBOG NEZAKONITIH PROMJENA KAMATA!
TA PRESUDA PRIMJENJIVA JE I NA LEASING UGOVORE!
Zagreb, 12.7.2021.
Visoki trgovački sud (VTS) donio je još jednu u nizu pravomoćnih odluka vezanih za obrte i pravne osobe s nepoštenim kreditima. Ovaj put VTS je preinačio djelomično negativnu presudu Trgovačkog suda u Splitu, i presudom Pž-6691/19 dosudio je 28. travnja 2021. kompletne preplaćene kamate zajedničkom obrtu dvoje obrtnika koji žele ostati anonimni.
Radi se o presudi koja se odnosi na poslovni kredit u iznosu 350.000 EURA, a to znači da u postupku nije primjenjivano pravo koje se tiče zaštite potrošača niti je primijenjena kolektivna presuda iz slučaja franak, nego je primijenjeno građansko pravo iz Zakona o obveznim odnosima.
Obrt je zastupan na sudu po punomoćniku Srđanu Kaleboti, splitskom odvjetniku koji je najpoznatiji po prvoj pravomoćnoj presudi za ništetnost ugovora s valutnom klauzulom CHF. Sudsko vijeće u sastavu Ivica Ozmić, predsjednik Vijeća, Ivana Mlinarić, izvjestiteljica i Tatjana Kujundžić Novak, članica Vijeća, u preinaci prvostupanjske presude utvrdilo je sljedeće:
1. Preinačuje se prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Splitu, kojom je dosuđeno 31.500 eura preplaćenih kamata i odbijena isplata za dodatnih 36.500 eura preplaćenih kamata te se dosuđuje ukupno 68.000 EURA preplaćenih kamata tužiteljima uz pripadajuće zatezne kamate. Addiko banka nedavno je već isplatila obrtnicima presuđeni iznos u ukupnom iznosu oko 800.000 kuna.
2. Dosuđuje se 63.000 kuna sudskih troškova, koje je Addiko banka također već platila obrtnicima.
3. Utvrđena je ništetnom odredba kojom je ugovoreno da Addiko bank može mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom.
4. Obračun za preplaćene kamate temeljio se na izračunu kamatne stope tijekom otplate kredita uz primjenu fiksne kamatne marže 3% kojoj se dodaje vrijednost tromjesečnog Euribora, jer je tako ugovorena promjena kamatne stope, koju Addiko banka nije primjenjivala, nego je primjenjivala drugu ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope odlukom banke, koja je utvrđena ništetnom.
5. Ugovorna odredba o promjeni kamatne stope odlukom banke jest neodrediva prema članku 269. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima, zbog čega je ništetna te po utvrđenju te ništetnosti počinje teći zastara potraživanja.
6. Zastare potraživanja nema, jer zastarni rok počinje teći danom utvrđenja ništetnosti, kao što je to određeno pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH od 30. siječnja 2020.
7. Zbog svih navedenih činjenica, Trgovački sud u Splitu pogrešno je primijenio materijalno pravo kada je prihvatio da je dio potraživanja u zastari, uslijed čega je presuda preinačena u korist tužitelja.
Možemo reći da je utvrđena već uistinu značajna i respektabilna sudska praksa Visokog trgovačkog suda, kroz niz presuda za preplaćene kamate pravnih osoba i obrta, što je dokaz da svi obrti i sve pravne osobe mogu tužiti vjerovnike s kojima su ugovarali kredite ili leasinge, ukoliko imaju ugovorenu jednu od sljedećih varijanti kamatne stope:
– kamatna stopa mijenja se odlukom banke i tijekom otplate se povećava
– kamatna stopa ugovorena je tako da se mijenja na temelju Euribora ili Libora, ali je ugovoreno i to da vjerovnik može kamatnu stopu mijenjati svojom odlukom, uslijed čega tijekom otplate nije primjenjivao veličinu Euribora/Libora te nije smanjivao kamatnu stopu u skladu sa smanjenjem veličine Euribora/Libora.
Upozoravamo i obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da ne vjeruju bankama i leasing kućama koje ih informiraju kako nemaju pravo na potraživanja preplaćenih kamata zbog zastare. Vjerovnici LAŽU jer vas žele odvratiti od tužbi. U svakome kreditu i leasingu u kojemu je ugovorena odredba, bilo ugovorom, bilo općim uvjetima, da će vjerovnik tijekom otplate samostalno odlučivati o promjeni kamate ili promjeni kamatne marže, takva je odredba ništetna, i u tome slučaju zastare potraživanja nema.
Pozivamo sve obrte i pravne osobe kojima se dogodila jedna od opisanih varijanti kamatarenja da se jave Udruzi Franak i zatraže savjet kako tužiti kreditore lopove i sudski zatražiti svoj novac na adresi:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply