OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA KREDITA!

OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA KREDITA!

☑ DIJELITE AKO STE IMALI ILI IMATE KREDIT
Veliki broj korisnika kredita ima pravo tužiti banku zbog toga jer je banka ugovorila kredit na nezakonit način. To se prije svega odnosi na ugovore s valutnom klauzulom CHF te na sve ugovore s valutnom klauzulom EURO ili KUNSKE ugovore koji su ugovoreni prije 2013. s promjenjivom kamatnom stopom. U nastavku dajemo informaciju koja su prava korisnika kredita.
CHF KREDITI
Svaka fizička osoba koja je ugovorila kredit s valutnom klauzulom CHF ima pravo utvrđivati ništetnost ugovora odnosno djelomičnu ništetnost ugovora zbog nezakonito ugovorene valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope. To se odnosi na sve vrste kredita (stambene, gotovinske nenamjenske, hipotekarne i auto kredite), bilo da su otplaćeni ili se još uvijek otplaćuju. Banka svakome tko je ugovorio CHF kredit duguje iznose u okvirima između 30% i 80% realiziranog kredita u kunskom iznosu, ovisno o tome kada je i na koliko godina kredit ugovoren. Da bi se taj novac dobio, potrebno je tužiti banku.
EURO I KUNSKI KREDITI
Sve fizičke i pravne osobe koje su realizirale EURO i KUNSKE kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 2013. godine, vrlo vjerojatno imaju pravo na preplaćene kamate iz takvih kredita. To se odnosi na sve vrste kredita (stambene, gotovinske nenamjenske, hipotekarne i auto kredite), bilo da su otplaćeni ili se još uvijek otplaćuju. Da bi se taj novac dobio, potrebno je tužiti banku.
Sve potrebne informacije o tužbama, bilo da se radi o CHF, EURO ili KUNSKOM kreditu, uz prethodno učlanjenje u Udrugu Franak, možete dobiti na mailu:
franak.tuzbe@gmail.com

 

Leave a Reply