CHF UGOVORI NIŠTETNI SU – STAV JE TO POLJSKOG FINANCIJSKOG PRAVOBRANITELJA OD 24.6.21. KOJI JE POSLAN NA POLJSKI VRHOVNI SUD!

CHF UGOVORI NIŠTETNI SU – STAV JE TO POLJSKOG FINANCIJSKOG PRAVOBRANITELJA OD 24.6.21. KOJI JE POSLAN NA POLJSKI VRHOVNI SUD!

Sjetimo se da je poljski Vrhovni sud 11. svibnja zatražio mišljenja nekoliko institucija o kreditima u francima, prije nego što donese svoju odluku o ništetnosti takvih ugovora. Tu odluku prema zadnjim informacijama poljski Vrhovni sud će donijeti 2. rujna 2021. Između ostalih, mišljenje je zatraženo i od financijskog pravobranitelja, pa ukratko dajemo na uvid što je pravobranitelj dr.sc Mariusz Jerzy Golecki napisao u svojem mišljenju za Vrhovni sud u Poljskoj.
U svom stavu prije svega podsjetio je na opsežnu sudsku praksu Suda EU-a u području zaštite potrošača koji su sklapali ugovore o kreditu na temelju formularnih obrazaca odnosno tipskih ugovora koje su sastavile banke, i koji sadrže nezakonite odredbe.
Istaknuo je da u poljskim zakonima ne postoje odredbe kojima bi se zamijenila ništetna odredba o valutnoj klauzuli drugom valjanom odredbom.
U slučaju kada je nemoguće utvrditi obvezujući tečaj naplate, ugovor može ostati na snazi samo ako korisnik kredita koji je potrošač svjesno i dobrovoljno pristane na primjenu nepoštene odredbe. Štoviše, ukazao je na mogućnost utvrđivanja ništavosti ugovora na temelju drugih pravila, a ne samo na temelju nepoštene odredbe o valutnoj klauzuli.
Također je spomenuo rezoluciju poljskog Vrhovnog suda III CZP 6/21, donesenu upravo na zahtjev Financijskog pravobranitelja prema kojoj se, u slučaju nevaljanosti ili neučinkovitosti ugovora o kreditu, primjenjuju tzv. dvije uvjetne teorije. Prema toj rezoluciji, obje ugovorne strane imaju pravo na zasebne zahtjeve za naknadu. Pritom se jasno osvrnuo na zahtjev vjerovnika za isplatu naknade za korištenje sredstava koja je banka stavila na raspolaganje potrošačima, tj. za kapitalnu naknadu. Po mišljenju dr.sc. Goleckog, takvi su zahtjevi u suprotnosti s pravom Europske unije, odnosno Direktivom 93/13 i nemaju utemeljenje u odredbama nacionalnog prava. Zauzimanje drugačijeg stava stvorilo bi situaciju u kojoj bi banka koja koristi nezakonite ugovorne odredbe stekla prednost na račun potrošača, umjesto da snosi negativne posljedice korištenja zabranjenih klauzula.
Slično tome, izrazio je svoje konačno mišljenje u zahtjevu za prethodnu odluku u predmetu koji banka vodi protiv potrošača. Zauzeo je konačno stajalište da zbog nevaljanosti pravnog posla odnosno CHF ugovora stranke jedna drugoj nadoknađuju ono što su primile, dok je zahtjev banke u smislu naknade za potrošačevu uporabu kapitala stečenog na temelju nevaljanog ugovora o kreditu, u suprotnosti s pravom Europske unije, posebice s Direktivom 93/13, ali je u suprotnosti i s poljskim pravom.
Ukratko, poljski financijski pravobranitelj smatra da su CHF ugovori u Poljskoj ništetni, i da se na temelju zakonskih odredbi o vraćanju uplaćenih sredstava mora izvršiti restitucija! Odlične su to vijesti za poljske potrošače koji su ugovarali CHF kredite!
Bit će to nakon utvrđenja ništetnosti CHF ugovora na Vrhovnom sudu u Mađarskoj, novo ohrabrenje Vrhovnom sudu RH da konačno odluči o ništetnosti CHF ugovora u Hrvatskoj, a sigurni smo da VSRH prati situaciju u drugim članicama EU-a koje imaju zakonodavstvo vrlo slično ili jednako našem!

 

Leave a Reply