BANKE SU UGOVORILE PREKO 400.000 NEZAKONITIH UGOVORA O KREDITU U KUNAMA I EURIMA! NAPLAĆENE SU JOŠ DVIJE PRAVOMOĆNE PRESUDE ZA NIŠTETNE KAMATE IZ DVAJU KUNSKIH KREDITA!

BANKE SU UGOVORILE PREKO 400.000 NEZAKONITIH UGOVORA O KREDITU U KUNAMA I EURIMA! NAPLAĆENE SU JOŠ DVIJE PRAVOMOĆNE PRESUDE ZA NIŠTETNE KAMATE IZ DVAJU KUNSKIH KREDITA!

Zagreb, 10. studenoga 2021.
Naplaćene su još dvije pravomoćne presude za preplaćene kamate po dvama ugovorima o kreditu u kunama. Obje presude dobila je za svoje stranke zagrebačka odvjetnica Patricia Đurić.
Po presudi Županijskog suda u Zagrebu Gž-1279/21 u kreditu od 1.100.000 kuna tužitelju je Privredna banka Zagreb isplatila 200.000 kuna preplaćenih i zateznih kamata uz 14.000 kuna sudskih troškova. Presudu je donijela sutkinja OGS Zagreb Gorana Žurić Juretić, a županijsko vijeće su činile sutkinje Darija Horvat i Lidija Bošnjaković te sudac Josip Grubišić.
Po drugoj presudi sutkinje Vlatke Paškvalin Bošković s OGS-a Zagreb, tužiteljici je Sberbank zajedno sa zateznim kamatama isplatio 76.000 kuna uz 12.000 kuna sudskih troškova, i to po dvama kreditima, jednom u švicarcima isplaćenom u iznosu 23.000 CHF i po drugom kunskom kreditu u iznosu 105.000 kuna. Zanimljivost te presude jest ta da Sberbank nije uopće uložio žalbu, nego je prihvatio prvostupanjsku presudu i isplatio novac tužitelju. Time je Sberbank jasno dao do znanja kako priznaje da je ugovarao nepoštene kamate u svim kreditima! Unatoč tomu priznanju, kada se radi o većim iznosima isplata, Sberbank ide sve do Vrhovnog suda i nepotrebno time odugovlači isplatu obeštećenja koja je neminovna.
Dokaz je to još jednom da većina ugovora o kreditu u kunama i eurima ugovorenih prije 2013., kojih po našim procjenama ima preko 400.000, sadrži nezakonite odredbe o kamatama, uslijed čega sve fizičke i pravne osobe s takvim ugovorima imaju pravo tužiti i dobiti obeštećenje od banaka, ali i leasing društava. Prema našim saznanjima postoji već gotovo stotinu pravomoćnih presuda za kunske i euro kredite, po kojima su se tužitelji već naplatili.
U konkretnim presudama protiv PBZ-a i Sbera, suci su utvrdili sljedeće konstatacije:
1. Kamatne stope su nepoštene i ništetne jer su ugovorene na identičan način kao što je to utvrđeno u kolektivnoj presudi u slučaju franak za kredite s valutnom klauzulom CHF.
2. Kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banaka neodredive su, pa su u skladu s odredbama članaka 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima takve ugovorne odredbe ništetne.
3. Tužiteljima je na temelju vještačenja utvrđena razlika naplaćenih kamata i kamata kakve su trebale biti naplaćene po početnom otplatnom planu.
4. Zastare potraživanja preplaćenih iznosa nema, i to u skladu s pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH Su-IV-47/2020-2, kojim je utvrđeno da zastara potraživanja na temelju ništetnosti počinje teći danom utvrđenja ništetnosti, a to je dan pravomoćnosti konkretnih privatnih sudskih presuda.
Pozivamo sve korisnike kredita i leasinga ugovorenih prije 2013., kako fizičke tako i pravne osobe, i to u bilo kojoj valuti i za bilo koju namjenu (stambeni, auto, nenamjenski, privatni ili poslovni kredit) da se jave Udruzi Franak radi utvrđenja prava na tužbu, na e-mail:
franak.tuzbe@gmail.com

Leave a Reply