VRHOVNI SUD DOPUSTIO JE REVIZIJU PRAVOMOĆNE PRESUDE KOJOM JE SUĐENA NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

VRHOVNI SUD DOPUSTIO JE REVIZIJU PRAVOMOĆNE PRESUDE KOJOM JE SUĐENA NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

Zagreb, 17. prosinca 2021.
Vrhovni sud RH odnosno vijeće toga suda sastavljeno od sutkinja koje čine predsjednica vijeća Jasenka Žabčić, izvjestiteljica Viktorija Lovrić i članica vijeća Marina Paulić, prihvatilo je zahtjev Addiko banke za reviziju pravomoćne presude za ništetnost ugovora tužitelja Ive Sole, kojega zastupa odvjetnik Srđan Kalebota, pod oznakom Revd-729/21.
Udruga Franak tražila je višekratno da se prioritetno odlučuje o ništetnosti CHF ugovora na temelju postojećih revizija na Vrhovnom sudu, a posebice smo ove godine naglasili da bi bilo važno odlučiti o reviziji iz pravomoćne presude za ništetnost CHF ugovora Gž-115/2020 Županijskog suda u Varaždinu, kojom je potvrđena presuda sutkinje Jesenke Jurić-Šojat, P-950/2018. I konačno, po obećanju predsjednika Građanskog odjela VSRH Damira Kontreca da će se stvari maknuti s mjesta, saznajemo od odvjetnika Kalebote da je zahtjev za reviziju Revd-729/21 Addiko banke prihvaćen odnosno da je revizija dopuštena.
Moramo naglasiti da smo očekivali odbačaj revizije, jer je pitanje bilo dosta loše sročeno, ali s druge strane nije nam neobično da će se revizija ipak provesti, jer se radi o pitanju koje je izuzetno važno za ujednačavanje sudske prakse po pitanju ništetnosti CHF ugovora.
Budući da je pitanje bilo relativno loše sročeno, Vrhovni sud ipak je malo intervenirao u to pitanje, ne bi li ga uredio povoljnim za donošenje konačne odluke. Pitanje o kojemu će Vrhovni sud odlučivati glasi:
„Može li opstati ugovor o kreditu sklopljen između kreditne institucije kao vjerovnika i potrošača kao dužnika u slučaju kada sud utvrdi da su odredbe o parametrima promjenjivosti kamatne stope i o valutnoj klauzuli nepoštene i ništetne sukladno članku 324. Zakona o obveznim odnosima (narodne novine broj 35/2005. ) i čl. 87. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 96/2003. 46/2007, 79/2007) i članka 102. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/2007, 125/2007), ili je u tom slučaju riječ o ništetnom ugovoru u cjelini?“
Bitni razlozi zbog kojih je Vrhovni sud odlučio riješiti to pitanje su sljedeći:
1. Prema shvaćanju Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici, odredbe o kamati i valuti bitni su sastojci ugovora o kreditu, a kada je ništetan bitan sastojak ugovora, onda je ništetan ugovor u cijelosti, a kod ocjene ništetnosti ugovor se mora gledati kao cjelina.
2. Pitanje koje se postavlja važno je za razrješenje sudskoga spora, jer o tome pitanju Vrhovni sud RH dosad nije zauzeo pravno shvaćanje, a praksa nižih sudova nije ujednačena.
Za ostala pitanja, koja je također postavio tuženik, Vrhovni sud je odlučio kako nisu bitna za ujednačavanje sudske prakse, jer su ta pitanja na Vrhovnom sudu već ujednačena, a radi se o pitanjima ništetnosti odredaba o valutnoj klauzuli CHF i ništetnosti odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi te o pravnim učincima takvih utvrđenja.
Unatoč tomu što smo očekivali odbacivanje revizije, smatramo da je ipak odluka o provođenju revizije jedini pravi put da se konačno utvrdi ništetnost ugovora s valutnom klauzulom CHF.
Mi očekujemo da će Vrhovni sud potvrditi pravomoćnost presude sutkinje Jesenke Jurić-Šojat, uz potrebna dodatna obrazloženja te očekujemo da se to dogodi u sljedećih nekoliko mjeseci. Moramo naglasiti da je potrebno neko vrijeme da se to riješi iz sljedećih razloga:
1. Punomoćnik banke mora dostaviti reviziju na sud u roku 30 dana od dostave odluke o dopuštenosti revizije.
2. Odvjetnik Kalebota napisat će odgovor na tu reviziju u daljnjem roku od 30 dana.
3. Nakon toga sudačko vijeće će na temelju cijeloga spisa, na temelju revizije i odgovora na reviziju vijećati i donijeti svoju odluku.
Očekujemo da Vrhovni sud RH dobije sve potrebne materijale do kraja veljače i da ćemo imati konačnu odluku o ništetnosti CHF ugovora tijekom proljeća. Svakako će VSRH morati pritom imati na umu presude Suda EU C-118/17 i C-260/18, kojima je nedvojbeno utvrđeno da ugovori s ništetnom valutom ne mogu opstati!
Vjerujemo da će odluka biti pozitivna, i da ćemo se svi skupa radovati novoj velikoj sudskoj pobjedi koja će konačno omogućiti potrošačima da tuže banke za ništetnost CHF ugovora bez ikakvih rizika!

 

Leave a Reply