ADDIKO BANKA PRIZNALA JE NIŠTETNOST UGOVORA O KREDITU S VALUTNOM KLAUZULOM CHF!

ADDIKO BANKA PRIZNALA JE NIŠTETNOST UGOVORA O KREDITU S VALUTNOM KLAUZULOM CHF!

Zagreb, 20. lipnja 2022.
Addiko banka priznala je ništetnost ugovora o kreditu s ništetnom valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom u predmetu P-2890/2017 na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu! To je očigledno iz dokumentacije u sudskom postupku koji potrošač Marko Dugandžić vodi protiv Addiko banke zbog ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, koji je konvertiran u eure na temelju tzv. Zakona o konverziji.
Potrošač Marko Dugandžić ustupio nam je sve materijale kako bismo o tome informirali javnost, što je izuzetno važno u ovim mjesecima kada se na Vrhovnom sudu RH odlučuje o ništetnosti ugovora s ništetnim ugovornim odredbama o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi, ali je jednako važno i zbog utvrđivanja prava na obeštećenje potrošača s konvertiranim kreditima. Naime, ako je ništetan temeljni CHF ugovor, ništetan je i aneks iz konverzije koji ne može opstati bez temeljnog ugovora.
U predmetu Dugandžić protiv Addiko banke, utvrđeno je sljedeće:
1. Potrošač Marko Dugandžić tužio je Addiko banku zbog ništetnosti ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli i promjenjivoj kamatnoj stopi na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, za ugovor o kreditu koji je raskinut 2011. jednostrano od strane banke te je preostali dug u francima konvertiran u euro dug na temelju tzv. Zakona o konverziji.
2. Addiko je podneskom od 31. srpnja 2017. tvrdio da tužba nije valjana, jer ukoliko su ništetne ugovorne odredbe o valuti i kamati, onda su ništetni bitni sastojci ugovora, i u tome slučaju ugovor ne može opstati, pa tužba može glasiti samo na ništetnost ugovora u cijelosti.
3. Na temelju tvrdnje tuženika da takav ugovor ne može biti djelomično ništetan nego može biti samo ništetan u cijelosti, sutkinja OGS-a u Zagrebu povećala je visinu predmeta spora na visinu preostalog duga nakon konverzije odnosno na 2,5 milijuna kuna, čime je prihvatila tvrdnju tuženika da je takav ugovor potencijalno ništetan. Valja napomenuti da je realizirani kredit iznosio oko 1,6 milijuna kuna.
4. Nakon toga, obustavljena je i ovrha na OGS-u u Zagrebu, i naloženo je brisanje zabilježbe ovrhe po konvertiranom ugovoru o kreditu u švicarcima.
5. Županijski sud u Velikoj Gorici ukinuo je 26. lipnja 2020. obustavu ovrhe te je vratio predmet na prvi stupanj zbog toga jer na prvome stupnju nije valjano obrazložena obustava odnosne ovrhe. Naime, potrošač se uopće nije pozivao na ništavost kao razlog obustave ovrhe, a to je u biti pravi razlog da se ovrha obustavi. Između ostalog, Županijski sud u Velikoj Gorici utvrdio je dvije izuzetno važne notorne činjenice:
– konverzijom nije došlo do obnove ugovornog odnosa
– konverzijom je samo izvršena promjena načina ispunjenja obveze.
6. U ponovljenom postupku nakon novog prvostupanjskog rješenja 26. siječnja 2021. Županijski sud u Velikoj Gorici pravomoćno je riješio da se odgađa ovrha do pravomoćnog okončanja postupka koji potrošač vodi protiv Addiko banke radi ništetnosti, a sve to u skladu s presudom Suda EU C-407/18, kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta za tužitelja prije završetka odnosnog postupka.
7. Budući da u prvoj tužbi potrošač nije tražio deklaraciju ništetnosti ugovora, on je podigao još jednu tužbu kojom traži utvrđenje ništetnosti odnosnog ugovora i ništetnosti aneksa ugovora o kreditu, jer ako je ništetan temeljni ugovor, onda je ništetan i aneks ugovora o kreditu.
Očigledno je da je bankama apsolutno jasno kako su ugovori s ništetnom valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom uslijed ništetnosti bitnih sastojaka – ništetni u cijelosti. U konkretnom sudskom postupku odvjetniku zastupniku banke omakla se istina, jer je na taj način htio uplašiti tužitelja u vrijeme kada još uvijek na Vrhovnom sudu nije bila utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF, no sada kada je ta ništetnost utvrđena, potrošač je u konkretnom sudskom postupku unaprijed dobio potvrdu banke da je takav ugovor ništetan u cijelosti.
Očekujemo da Vrhovni sud RH prije ljeta razriješi pitanje ništetnosti CHF ugovora, budući da je predmet po zastupniku odvjetniku Srđanu Kaleboti Rev-259/2022, Sole, koji je uzet na razmatranje po tome pitanju, prošao sve potrebne procedure, i sve što je potrebno jest da sudačko vijeće u sastavu Željko Glušić, Željko Šarić, Ante Perkušić, Igor Periša, Renata Šantek i Željko Pajalić konačno donese svoju odluku o ništetnosti CHF ugovora!

 

Leave a Reply