7820

7820

Zagreb, 7. veljače 2023.
Doznajemo od naših slovenskih prijatelja da je Vrhovni sud u Sloveniji konačno donio toliko dugo očekivanu odluku o ništetnosti CHF ugovora u cijelosti. Tako je odbacivanjem revizije banke 11. prosinca 2022. Vrhovni sud u Sloveniji odlučio:
„Ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan je u cijelosti!“
Očekivali smo da će naš Vrhovni sud do kraja 2022. donijeti sličnu odluku, ali to se nažalost nije dogodilo.
I dalje nemamo odluku Vrhovnog suda RH o ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, unatoč tomu što čak tri revizije po tom pitanju čekaju na vijećanje i odluku sudskih vijeća.
Za razliku od hrvatskih CHF ugovora, slovenski ugovori NEMAJU ništetne odredbe o promjenjivim kamatnim stopama, jer su tamo banke kamatnu stopu u svim ugovorima ugovarale i primjenjivale na zakonit način, nego imaju ništetnu „samo“ valutnu klauzulu CHF koja je glavni predmet ugovora o kreditu.
Stoga, naši ugovori s valutnom klauzulom CHF imaju čak dva bitna sastojka zbog kojih moraju biti proglašeni ništetnim u cijelosti, a to su:
1. Glavni predmet kredita, a to je valutna klauzula CHF.
2. Cijena kredita, a to je promjenjiva kamatna stopa.
Ponavljamo još jednom da presude Suda EU C-118/17 i C-260/18 govore o tome da ugovori s ništetnom valutnom klauzulom trebaju biti ništetni u cijelosti, ali čak i u slučaju ništetnosti samo kamatne stope po stavu Suda EU iz presude C-655/20 ugovori su ništetni u cijelosti, što je podudarno i s našim Zakonom o obveznim odnosima koji jasno u člancima 269. do 272. regulira ništetnost cijelog ugovora, gdje jasno piše ako je ugovorna činidba ništetna onda je ništetan cijeli ugovor, a promjenjiva kamatna stopa koja se mijenja odlukom banke upravo je neodrediva činidba.
Čestitamo našim prijateljima iz Slovenije, koji su bili najprije nesretni zbog toga što im je njihov zakon o konverziji pao na Ustavnom sudu, ali zato sada imaju daleko veći razlog za veselje u činjenici da je Vrhovni sud odlučio o ništetnosti cijelih ugovora s valutnom klauzulom CHF. Time je svaki potrošač u Sloveniji koji je ugovorio kredit s valutnom klauzulom CHF dobio mogućnost i pravo tužiti sa zahtjevom za utvrđenje ništetnosti ugovora, i onda zahtijevati da mu banka vrati sve ono što je pojedini potrošač uplatio banci zajedno sa zateznim kamatama. Nakon prebijanja s iznosom kredita, ostatak ostaje potrošaču, a taj ostatak jest za oko 100% veći od obeštećenja koje se temelji samo na djelomičnoj ništetnosti
ugovora zbog ništetne valute i ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi.
Time su nas naši slovenski prijatelji prestigli u našoj zajedničkoj borbi za prava potrošača, ali su svakako time dali i vjetar u leđa našim sucima Vrhovnog suda.
Stoga, pozivamo Vrhovni sud RH da neodložno vijeća o ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, i da donese odluku u skladu s presudama Suda EU C-118/17, C-260/18 i C-655/20, ali i u skladu s odlukom svojih kolega iz Slovenije!
Čestitamo još jednom od srca našim slovenskim prijateljima!

Leave a Reply