DOPIS RAVNATELJSTVA HZZO-a

DOPIS RAVNATELJSTVA HZZO-a

Zbog povećanog broja upita pacijenata kao i još uvijek učestalog neujednačenog postupanja liječnika u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, ponavljamo izmjene koje smo ostvarili u suradnji s Povjerenstvom za zaštitu prava pacijenata, Ministarstvom zdravstva i ravnateljstvom HZZO-a.

U pritvitku se nalazi dopis ravnateljstva HZZO-a koji ovim putem dajemo javnosti na uvid i na koji se pacijenti mogu pozvati u slučaju nejasnoća oko provođenja novog naputka HZZO-a.

Nakon konstantnih upozorenja stranke SNAGA na postojanje različitih tumačenja i provođenja HZZO-ovih odluka i pravilnika, HZZO je pozitivno reagirao pa je tako u svibnju izdao nove upute svim ugovornim partnerima da se HZZO-ove odluke moraju primjenjivati u skladu sa svakim pojedinačnim slučajem i njegovim specifičnostima te uvijek u interesu osiguranih osoba. Tako se D1 uputnica mora ispostaviti za svaki postupak MPO i bez obzira na rok korištenja uputnice od 365 dana moguće je ponovno ispostaviti tu uputnicu i prije isteka toga roka. Time se svim pacijentima omogućuje opravdana promjena ustanove liječenja te se osigurava zakonom jamčeno pravo na odabir liječnika i mjesta liječenja. Liječnik specijalist kojem se uputnica D1 uputi, određuje sadržaj liječenja i obvezan je izdati interne uputnice za sve dijagnostičke procedure kao i za kontrolne preglede, neovisno o tome obavljaju li se pregledi u istoj ustanovi ili se obavljaju u nekoj ustanovi s kojom liječnik surađuje te on ne smije vraćati pacijente u primarnu zdravstvenu zaštitu sve do završetka liječenja u tome postupku.

Dakle, JEDNA D1 UPUTNICA OBUHVAĆA SVE DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE RADNJE U JEDNOJ EPIZODI LIJEČENJA PO JEDNOJ DIJAGNOZI.

SNAGA nastavlja raditi na podizanju kvalitete i uspješnosti u ovoj grani medicine, kao i na ostvarivanju svih prava koja pacijentima jamče važeći zakoni u Republici Hrvatskoj.

PDF scan dopisa preuzmite ispod:

Leave a Reply