USTAVNI SUD POTVRDIO JE DA SE NA SUDOVIMA NE MORAJU PROVODITI DOKAZNI POSTUPCI U PRIVATNIM TUŽBAMA PROTIV BANAKA NA TEMELJU KOLEKTIVNE PRESUDE U SLUČAJU FRANAK!

USTAVNI SUD POTVRDIO JE DA SE NA SUDOVIMA NE MORAJU PROVODITI DOKAZNI POSTUPCI U PRIVATNIM TUŽBAMA PROTIV BANAKA NA TEMELJU KOLEKTIVNE PRESUDE U SLUČAJU FRANAK!

Zagreb, 1. kolovoza 2020.

Ponovno imamo izvrsne vijesti, ovaj put s Ustavnog suda Republike Hrvatske. Ustavni sud donio je 10. lipnja 2020. značajnu presudu U-III-2233/19 kojom je odbio tužbu RBA banke vezano za reviziju Vrhovnoga suda RH Rev-3142/18.

RBA banka tražila je da se ukine odluka Vrhovnoga suda RH po reviziji Rev-3142/18. Tom revizijom Vrhovni sud RH, ukratko, odlučio je sljedeće:
1. Da se kod utvrđivanja prava potrošača koji potpadaju pod kolektivnu presudu u slučaju franak ne moraju izvoditi dokazi, nego je kolektivna presuda direktno primjenjiva na pojedinačni privatni sudski postupak.
2. Da nema zastare potraživanja za preplaćene anuitete u pojedinačnim postupcima koji su pokrenuti na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak.

Odbijanjem tužbe RBA banke, Ustavni sud je zapečatio odluku Vrhovnoga suda RH iz revizije Rev-3142/18, i time je jasno i glasno poručio sljedeće:
„Ako se vodi privatni postupak na temelju kolektivne sudske presude, i ako se kredit s valutnom klauzulom CHF potrošača koji je tužio banku odnosi na jednu od osam tuženih banaka, onda nije potrebno provoditi dokaze radi utvrđenja ništetnosti ugovornih odredaba koje su kolektivnom presudom utvrđene ništetnima, nego je kolektivna presuda direktno primjenjiva, i jedino što je potrebno jest vještačenjem utvrditi visinu iznosa koji banka mora vratiti potrošaču.“

Ustavni sud je tom presudom dodatno potvrdio stav Vrhovnoga suda RH da nije potrebno provoditi dokazni postupak, nego se uvidom u konkretni ugovor s ništetnim ugovornim odredbama utvrđuje odnosi li se taj ugovor na utvrđenja iz kolektivne presude. Tako je znatno olakšan put do obeštećenja za sve tužitelje na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak. Citiramo dijelove presude koji o tome govori:
„22. Ustavni sud također ocjenjuje da je Vrhovni sud, postupajući sukladno svojoj ustavnoj ulozi definiranoj člankom 116. stavkom 1. Ustava, iznio detaljne razloge o direktnom učinku pravomoćne presude donesene u sporu radi zaštite kolektivnih interesa, pritom dovodeći u vezu odredbu članka 502.c ZPP-a s okolnostima konkretnog slučaja i općom svrhom te odredbe za pravni sustav zaštite potrošača. U tom kontekstu Ustavni sud ne nalazi da bi navedeno stajalište Vrhovnog suda bilo neobrazloženo ili na bilo koji način proizvoljno (arbitrarno).
25. U odnosu na prigovore podnositeljice kako je nespojivo s načelom jednakosti oružja shvaćanje Vrhovnog suda o direktnom učinku pravomoćne presude donesene u sporu radi zaštite kolektivnih interesa i prava, a koje sudove oslobađa obveze da na okolnost nepoštenosti (ništetnosti) ugovornih odredaba izvode dokaze u postupcima individualnih restitucijskih zahtjeva potrošača, valja odgovoriti da je Vrhovni sud detaljno obrazložio zašto o pravnom pitanju o kojem je već jednom pravomoćno odlučeno u sporu radi zaštite kolektivnih interesa i prava nije potrebno izvoditi dokaze u svakom parničnom postupku u kojem se odlučuje o individualnim restitucijskim zahtjevima potrošača, pri čemu je Vrhovni sud imao u vidu narav i svrhu pravnih sredstava kolektivne zaštite potrošača.“

Kompletna odluka nalazi se na linku:
https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/fOdluka.xsp…

Ujedno informiramo javnost kako se Udruga Franak ne bavi samo CHF kreditima, nego se bavi svim nepoštenim kreditima, bez obzira na valutnu klauzulu, i pomaže svim budućim tužiteljima da dođu do svojega novca.

Udruga Franak poziva sve pravne i fizičke osobe koje su ugovarale kredite ili leasing prije 2013. da se jave Udruzi Franak na mail adresu
franak.tuzbe@gmail.com
radi savjetovanja o potencijalnoj tužbi protiv banke odnosno leasing kuće.

Leave a Reply