EUROPSKA KOMISIJA POKRENULA JE NA TEMELJU PRIJAVE UDRUGE FRANAK ISTRAŽNE RADNJE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE!

EUROPSKA KOMISIJA POKRENULA JE NA TEMELJU PRIJAVE UDRUGE FRANAK ISTRAŽNE RADNJE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE!

Zagreb, 4. kolovoza 2020.

Europska komisija nas je obavijestila da je pokrenula radnje oko utvrđivanja odgovornosti Republike Hrvatske odnosno Vrhovnog suda RH za kršenje prava EU na temelju naše prijave od 26. svibnja 2020.

Podsjetimo, Udruga Franak prijavila je 26. svibnja 2020. Republiku Hrvatsku zbog povreda prava EU-a koje je počinio Vrhovni sud RH u oglednom postupku, ukratko su to bile sljedeće povrede:
– VSRH kao zadnja sudska instanca nije uputio prethodno pitanje Sudu EU vezano za pitanje iz oglednog postupka, a nije niti obrazložio zbog čega nije postavio pitanje Sudu EU, mada je to kao zadnja sudska instanca morao učiniti
– VSRH je po vlastitoj volji, odlučio kako su sporazumi/aneksi za konverziju valjani bez ispitivanja njihove nepoštenosti, samo zbog toga jer su konverzije provedene na temelju zakona, unatoč tome što su predmet (valuta CHF) i cijena (promjena kamatne stope odlukom banke) pravomoćno utvrđeni ništetnima od početka ugovornih odnosa
– VSRH je proizvoljno i arbitrarno tumačio odluku Suda EU C-118/17, Dunai, i uopće nije uzeo u obzir dio presude Dunai koji govori o pravu potrošača na puno obeštećenje unatoč konverziji, ako konverzijom potrošač nije obeštećen prema uvjetima bez primjene nepoštenih ugovornih odredaba odnosno primjenom kunskih iznosa kredita s početnom kamatnom stopom od početka otplate
– VSRH je svojim postupanjem onemogućio potrošačima pristup Sudu EU, a bio je obvezan osigurati taj pristup
– VSRH je zanemario činjenicu da se potrošači niti jednom izrekom u aneksima nisu odrekli svojih prava na temelju Direktive 93/13, niti je to bilo dopušteno ugovoriti
– VSRH je u svojoj arbitrarnoj interpretaciji prava čak suspendirao pravne norme iz Zakona o obveznim odnosima, tumačeći kako su konverzijom ukinuta prava potrošača koja dolaze iz tog zakona
– VSRH je protivno volji dviju ugovornih strana, potrošača i banke, Dodatke ugovora svojom arbitrarnom odlukom pretvorio u nove ugovore.

Dodatno, predsjednik Vrhovnoga suda RH u svojem javnom istupu u intervjuu Jutarnjem listu pet dana nakon objave rješenja iz oglednog postupka grubo je prekoračio svoje ovlasti i prejudicirao je pravorijek rješenja svojim arbitrarnim i potpuno neutemeljenim tvrdnjama kako nema posljedica vezanih za ništetnost u temeljnim ugovorima.

U skladu sa svim iznesenim prigovorima na rad Vrhovnoga suda RH te na rad predsjednika toga suda, tražili smo da Europska komisija pokrene postupak protiv Republike Hrvatske na Sudu EU. EK nas je obavijestila da je naša pritužba ušla u proceduru, i da ćemo biti informirani o svim radnjama koje po tome pitanju budu bile poduzete.

Takvi postupci znaju trajati i godinu dana, pa onda ne očekujemo da će bilo kakvo rješenje biti doneseno preko noći, ali nas veseli činjenica da smo zakotrljali taj kamen koji teško pritišće Republiku Hrvatsku. Nije nam drago što smo tako morali postupiti, ali državu koja nepoštenim bankama ne želi nikako stati na kraj, i još dodatno putem Vrhovnoga suda RH pokušava osloboditi krivce, morali smo prijaviti i zahtijevati pokretanje postupka na Sudu EU!

Ujedno informiramo javnost kako se Udruga Franak ne bavi samo CHF kreditima, nego se bavi svim nepoštenim kreditima, bez obzira na valutnu klauzulu, i pomaže svim budućim tužiteljima da dođu do svojega novca.

Udruga Franak poziva sve pravne i fizičke osobe koje su ugovarale kredite ili leasing prije 2013. da se jave Udruzi Franak na mail adresu
franak.tuzbe@gmail.com
radi savjetovanja o potencijalnoj tužbi protiv banke odnosno leasing kuće.

Leave a Reply