C-472/20, JOŠ JEDNA ODLIČNA PRESUDA SUDA EU KOJOM SE POTVRĐUJE NIŠTETNOST CHF UGOVORA! U MEĐUVREMENU, U FRANCUSKOJ JE NA VRHOVNOM SUDU UTVRĐENA NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

C-472/20, JOŠ JEDNA ODLIČNA PRESUDA SUDA EU KOJOM SE POTVRĐUJE NIŠTETNOST CHF UGOVORA! U MEĐUVREMENU, U FRANCUSKOJ JE NA VRHOVNOM SUDU UTVRĐENA NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

Zagreb, 1. travnja 2022.
Sud EU donio je 31. ožujka 2022. važnu presudu C-472/20 po mađarskom predmetu kojom je dodao vjetar u leđa ništetnosti CHF ugovora i u Hrvatskoj.
Presudom C-472/20 utvrđeno je sljedeće:
1. Nacionalni sud u slučaju kada ugovor zbog ništetnosti glavnog predmeta ne može opstati mora uspostaviti stanje kao da ugovora nije niti bilo, drugim riječima mora proglasiti takav ugovor ništetnim.
2. Ako bi posljedice ništetnosti bile štetne za potrošača, onda najviši nacionalni sud mora izuzećem ništetnih ugovornih odredaba omogućiti opstanak ugovora uz vraćanje svih koristi koje je nepoštena banka imala.
Citiramo najvažnije paragrafe iz te presude:
„58 U situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, interesi potrošača stoga bi mogli biti zaštićeni, među ostalim, tako da mu se vrate iznosi koje je zajmodavac neosnovano naplatio na temelju ugovorne odredbe koja je ocijenjena nepoštenom, pri čemu do takvog povrata dolazi na temelju stjecanja bez osnove. U ovom slučaju, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, prvostupanjski sud prekvalificirao je predmetni ugovor o zajmu u ugovor o zajmu u mađarskim forintama, nakon čega je odredio primjenjivu kamatnu stopu te je naložio društvu Lombard da vrati iznos koji odgovara takvom stjecanju bez osnove.
59 Međutim, valja podsjetiti na to da se ovlasti suda ne mogu proširiti izvan onoga što je nužno potrebno kako bi se ponovno uspostavila ugovorna ravnoteža između ugovornih strana i time zaštitilo potrošača od osobito štetnih posljedica koje bi poništenje predmetnog ugovora o zajmu moglo izazvati (presuda od 25. studenoga 2020., Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, t. 44.).
60 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na drugo pitanje valja odgovoriti tako da Direktivu 93/13 treba tumačiti na način da joj se ne protivi to da nadležni nacionalni sud odluči ponovno uspostaviti situaciju u kojoj bi se strane ugovora o zajmu nalazile da taj ugovor nije sklopljen, zbog toga što odredbu navedenog ugovora, koja se odnosi na njegov glavni predmet, treba proglasiti nepoštenom na temelju te direktive, pri čemu je, ako ta ponovna uspostava nije moguća, na tom sudu da osigura da se potrošač u konačnici nalazi u situaciji u kojoj bi se nalazio da ugovorna odredba koja je ocijenjena nepoštenom nikad nije postojala.“
Osim već poznatih presuda C-118/17 i C-260/18 ta nova presuda bit će od velike pomoći Vrhovnom sudu RH kod utvrđenja apsolutne ništetnosti CHF ugovora po reviziji Rev-259/2022 u kojoj se upravo ovih dana odlučuje o ništetnosti CHF ugovora.
U međuvremenu, saznajemo iz francuskih medija da je Vrhovni sud u Francuskoj odlučio da su ugovori s valutnom klauzulom ništetni, i da svaki potrošač s takvim ugovorom može zatražiti utvrđenje ništetnosti ugovora bez zastare potraživanja!
Vrhovni sud RH više nema uopće težak posao, jer mu je Sud EU potpuno otvorio vrata ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom odnosno s ništetnim glavnim predmetom ugovora i s ništetnom cijenom pravnog posla.
Osim toga, kolege suci iz Francuske prvi su u Uniji riješili pitanje ništetnosti cijelih CHF ugovora, pa i u tome smislu postoji velika podrška konačnoj ništetnosti svih ugovora s valutnom klauzulom CHF u Hrvatskoj!
Unatoč tomu što je danas 1. travnja, ništa od navedenoga nije šala, sve je apsolutno istinito i činjenično provjerljivo!

 

Leave a Reply